0

13. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

Termín gender se aktuálně řadí mezi nejčastěji skloňované pojmy ve veřejném prostoru a jeho – ne vždy zcela relevantní a reflektované – užívání se stalo zcela běžnou součástí slovníku odborné i laické společnosti. Gender se tak postupně stává poměrně všeobjímající a poněkud těžko uchopitelnou kategorií,… Continue Reading

0

CFP: The 7th International Conference ‘Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers’

The 7th International Conference ‘Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers’                                             28 – 29 April 2017, Porto, Portugal     CALL FOR PANELS AND PAPERS   DEADLINE FOR PAPER PROPOSALS: 15th of March 2017   Conference Description… Continue Reading