0

CFP: International Conference on Journalism, PR and Media Trends

International Conference on Journalism, PR and Media Trends Media and communication Date: 19 April 2019 Venue: RUDN University, Moscow (Russia) The Mass Communication Department of the Philological faculty of the RUDN University is pleased to invite you to attend the International Conference… Continue Reading

0

KONFERENCE: Aktuálne otázky politiky VIII.

ZAMERANIE KONFERENCIE Tematické zameranie vedeckej konferencie predstavuje platformu pre stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa aktuálnymi témami skúmania domácej a zahraničnej politiky z multidisciplinárneho hľadiska politológie, medzinárodných vzťahov, histórie, ekonomiky, histórie, verejnej správy, sociológie a mediálnych štúdií. TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Aktuálne otázky… Continue Reading

0

CFP: Oppositional subcultures – mobilizing rage and anti-establishment resentment

This monothematic issue of The Journal of Culture shall analyze more closely ‘oppositional subcultures’ – be they growing, commodified, decaying or bygone – where rage and anti-establishment resentment strongly manifest themselves. We are on the lookout for papers linking socio-economic and political… Continue Reading