0

Studenti zkoumali české televizní zprávy. Jsou často neaktuální a důraz kladou na kriminální případy.

Jak vypadá současné české televizní zpravodajství? Takřka čtyři pětiny zpráv se věnují domácím tématům, nejčastěji pojednávají o kriminálních případech a necelá polovina zpráv nemá přímý vztah ke dni, kdy je vysílaná. I taková zjištění přinesl výzkum studentů Katedry žurnalistiky FF UP, kteří tak poukázali nejen na zajímavé rysy českého zpravodajství, ale také na to, že mediální studia mají i praktické využití.

Analýzu televizních zpráv provedli studenti mediálních studií a žurnalistiky v rámci volitelného kurzu Výzkumný seminář. Práci na analýze a zpracování jejích výsledků věnovali nejen čas strávený v učebně, ale také mnoho dalších hodin. Svá zjištění pak v prvním týdnu nového semestru přednesli v aule na Třídě svobody svým spolužákům i zájemcům o toto téma z jiných ročníků.

 V rámci výzkumu se zaměřili na obecné charakteristiky tří hlavních českých zpravodajských relací – Událostí České televize, Televizních novin TV Nova a Zpráv FTV Prima. Hledali jejich shodné rysy i rozdíly, zaměřili se například na tematickou agendu relací, používání upoutávek, aktuálnost zpráv nebo práci s hudebním podkresem a témata, která jednotlivé stanice nejčastěji zmiňují coby nejdůležitější zprávy dne v takzvaných úvodních headlinech.

 Zjištění studentů asi každý pravidelný divák televizních zpráv intuitivně tušil, bylo však zajímavé si je v rámci prezentace poslechnout uceleně a s doplněním konkrétních příkladů. Z těch nejzajímavějších poznatků lze jmenovat například fakt, že zhruba 40 % analyzovaných zpráv všech tří stanic nemělo přímý vztah ke dni vysílání – to svědčí o faktu, že zpravodajskou relaci je potřeba naplnit i v případě, že se v daný den nestalo dost „zajímavých“ událostí, a v tom případě poslouží i různé předtočené zprávy, takzvané konzervy, nebo témata, jež s konkrétním dnem souvisí jen velmi volně. Poměrně překvapivé bylo pro výzkumníky podle jejich slov tematické složení zpráv na Primě. Ty se z více než 50 % skládaly pouze ze zpráv věnovaných kriminalitě a nehodám a z upoutávek na další pořady a VIP či Krimi zprávy. Předvídatelně naopak dopadla analýza Událostí České televize, jež se výrazně více než komerční stanice věnovaly zahraničním událostem a zprávám z oblasti české politické scény, ekonomiky i mezinárodnímu dění.

 Studenti svou analýzou a prezentací ukázali sobě i ostatním spolužákům možnost praktického uplatnění v oboru mediálních studií, neboť analýzy zpravodajského obsahu si pravidelně nechává zpracovat hned několik českých televizních stanic.


 Studenti analýzu provedli v rámci kurzu Výzkumný seminář, který nabízí Katedra žurnalistiky studentům žurnalistiky a mediálních a kulturálních studií. Analyzovali celkem 90 zpravodajských relací z období 1. září až 30. září 2014 metodou kvantitativní obsahové analýzy. Výsledky jsou na vyžádání k dispozici na Katedře žurnalistiky FF UP (katedra@upmedia.cz).

Celá práce je k dispozici v přiloženém dokumentu VSMB_zpráva.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *