0

Boření mýtů. K současné neheteronormativní televizní produkci

Obraz lesbických, gay, bisexuálních, transgender a obecně queer (neboli LGBTQ) postav v mediálních obsazích i nadále patří v České republice mezi okrajová zkoumání v rámci výzkumů mediální reprezentace. Doposud provedené výzkumy jsou vskutku jen marginální částí v existujícím vědeckém diskursu. Předkládaná monografie vyplňuje tyto patrné mezery, a to s nebývalým transdisciplinárním přesahem perspektiv zahrnujícím teoretická stanoviska televizních, genderových a queer studií, stejně tak jako studií kulturálních.

img_1696img_1697

Publikaci je možno zapůjčit, v případě zájmu napište na iveta.jansova@upmedia.cz.

Iveta Jansová

Iveta Jansová

Autorka vystudovala magisterský obor Kulturální studia, kde se zabývala především zobrazováním žen v mediálních obsazích (zejména v kriminálních seriálech). Nadále rozšiřuje své vzdělání doktorským studiem oboru Mediální a kulturální studia. Stále také setrvává na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, kde od roku 2013 také vyučuje, a to např. kurzy Kulturální studia 1,2; Teorie publika; Fanouškovská studia a další. Ve svém akademickém snažení setrvává v zájmu o genderovou a queer tematiku v souvislosti s televizními studii, v současnosti se úzce zabývá především fanouškovskými studii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *