0

Boření mýtů. K současné neheteronormativní televizní produkci

Obraz lesbických, gay, bisexuálních, transgender a obecně queer (neboli LGBTQ) postav v mediálních obsazích i nadále patří v České republice mezi okrajová zkoumání v rámci výzkumů mediální reprezentace. Doposud provedené výzkumy jsou vskutku jen marginální částí v existujícím vědeckém diskursu. Předkládaná monografie vyplňuje tyto patrné mezery, a to s nebývalým transdisciplinárním přesahem perspektiv zahrnujícím teoretická stanoviska televizních, genderových a queer studií, stejně tak jako studií kulturálních.

img_1696img_1697

Publikaci je možno zapůjčit, v případě zájmu napište na iveta.jansova@upmedia.cz.

Iveta Jansová

Iveta Jansová

Autorka vystudovala doktorské studium Mediálních a kulturálních studií na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, kde již od roku 2013 vyučuje. Mezi její odborné specializace patří teorie kulturálních studií, fanouškovská studia se zaměřením na transformativní fandomy, mediální reprezentace žen v kriminálních žánrech a obecně také reprezentace genderu a sexuality v médiích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *