0

Zygmunt Bauman: Tekutá modernita

BAUMAN Zygmut. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0966-1

Tato kniha je plná metafor o stavu současné společnosti. Přínosná pro kulturální studia je tím, že vysvětluje oddělenost moci a kapitálu od prostoru. A čas, který se v době, kdy se informace pohybují rychlostí světla, a čas je pouhým prostředkem k dobytí prostoru. Důležitou součástí knihy je rovněž rozměr svobody a to jak její světlá i stinná stránka. To, že si lidé nesvobodu často volí dobrovolně, protože síla zodpovědnosti je pro mnoho lidí nesnesitelná je nepochybně fakt, který by měly kritici západního diskurzu reflektovat. Dnešní doba opět opouští usedlý způsob života a je charakteristická životem nomádským. (Petr Müller)

Anotace:

Slavný sociolog ve své knize tvrdí, že jsme se odvrátili od „těžké“ a „pevné“ hardwarové modernity a nahradili ji modernitou „lehkou“ a „tekutou“, založenou na softwaru. Nový typ neuchopitelnosti struktury globálního světa, která jde ruku v ruce s nedostatečně definovaným, okamžikovým uspořádáním politického směřování a celé společnosti, podle Baumana volá po nové koncepci a poznávacím hodnotovém rámci a po novém přístupu ke zkušenosti jednotlivce a společné historii.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *