0

Česká fanouškovská komunita seriálu Lost/Ztraceni

Autor: Josef Čermák

Upozornění: v článku jsou uvedeny spoilery prozrazující některé klíčové momenty seriálu. 

Seriál Ztraceni (dále používám pouze originální anglický název Lost) patří k nejnákladnějším televizním pořadům posledních let. Vznikal mezi lety 2004 a 2010 v produkci americké televizní společnosti ABC. Hlavním tvůrcem a iniciátorem celého projektu se stal J. J. Abrams. Jak poukazuje Glenn Creeber, dílo vzniklo v době, kdy byly televizní společnosti ve Spojených státech amerických ovlivněny tzv. „HBO efektem“, tedy rozsáhlou cinematizací televizní tvorby.[1]

Seriál sleduje osudy skupiny pasažérů letu Oceanic 815 ze Sydney do Los Angeles, kteří ztroskotali na zdánlivě opuštěném ostrově uprostřed Tichého oceánu. S postupujícím časem se přeživší smiřují s tím, že záchranáři pro ně nepřijedou a budou se muset spolehnout sami na sebe. Skupina lidí je velmi rozmanitá. Mezi cestujícími byli mimo jiné i člen kdysi populární rockové kapely, neurochirurg, manželský pár z Koreje či těhotná žena. Krátce po zabydlení na ostrově se hrdinové začínají dostávat do stále záhadnějších a nevysvětlitelnějších situací. V džungli například narazí na ledního medvěda, pilota letadla zabije neznámé monstrum a dva z přeživších objeví tajemný poklop od podzemního betonového krytu. Seriál se tak z prvoplánového „boje o přežití“ na způsob tradiční reality show Trosečník změní v dobrodružné sci-fi.

Dalším významným prvkem seriálu Lost je jeho důraz na intertextualitu a intermedialitu (Korda druhý z pojmů definuje jako odkazování televizního textu na texty z jiných mediálních prostředí.[2]). Samotný seriál je tedy pouze špičkou příslovečného ledovce. Celý text je od prvního dílu protkaný množstvím odkazů na celou škálu děl. Hrdinové odkazují na klasická literární díla (Biblí počínaje a Alenkou v říši divů konče). Právě hrdinové a jejich mnohdy rozporuplné charaktery jsou to hlavní, z čeho seriál těží a na čem si získal oblibu u svých fanoušků. V jednotlivých epizodách se v tzv. flashbacích (výraz používaný v komunitě fanoušků) vrací k tomu, co dělali v době před havárií letadla a postupně se tak dovídáme, že zdánlivě pohodová Kate zavraždila svého otce a utíkala před zákonem, nebo to, že Iráčan Sayid sloužil dlouhou dobu v Saddámově gardě a mučil vězně. Každý na ostrově má svůj příběh, své tajnosti a své zájmy, které se snaží ubránit a prosadit. Nastávají boje, uzavírání tichých aliancí a čekání na záchranu, která nepřijede, protože letadlo se před havárií ztratilo z radaru.

Pozornému divákovi neujde ani množství aluzí na kultovní filmy, komiksy a další díla populární kultury. Dalším zajímavým prvkem je i volba jmen postav. V těch tvůrci odkazují na významné osobnosti kultury, filozofie či vědy. Po ostrově i mimo něj tak pobíhají třeba John Locke, Desmond David Hume, Michail Bakunin, Edmund Burke, Danielle Rousseau, Daniel Faraday nebo Eloise Hawking. Osudy seriálových postav ale nějakou výraznější spojitost se svými jmenovci nemají.

Fanouškovská komunita

Komunita fanoušků se v českém prostředí soustředila především okolo webové stránky lost.cz. Ten byl před časem převeden na stránku edna.cz/lost.  Jak lze najít na webu, stránka vznikla v roce 2005.[3] Členové komunity sami sebe nejčastěji nazývají jako losties nebo lostaways. Primárním účelem a smyslem fanouškovské aktivity na tomto webu bylo vytváření a sdílení teorií spojených s dějem seriálu. Teorie se vyvěšovaly na blog, kde bylo možné o nich debatovat s ostatními fanoušky. Dnes už jsou bohužel nedohledatelné, protože poslední díl seriálu odvysílala televize před sedmi lety. Na webu jsou místo toho k dohledání ale některé jiné výsledky fanouškovské aktivity (například tapety pro počítač, obaly na DVD atd.).

Zajímavostí je, že podle údajů na webu se jeho administrátoři měli dostat do pře s televizí NOVA, která seriál v České republice zpopularizovala pro širokou veřejnost (jako první ho ale začala česky vysílat stanice AXN). NOVA podle českých fanoušků totiž okopírovala jejich práci z webu lost.cz a později se údajně i chtěla soudit za ušlý zisk.

 „(Nova pozn. autor) Neváhala také vyrobit pro novináře draze vypadající prospekty, které měly jednu zvláštní vlastnost – profily postav byly komplet opsané z Lost.cz. A to včetně spoilerů už k tehdy začínající třetí sezóně, takže díky opisování Nova prozradila dopředu smrt hned několika hlavních postav.“[4]

Kromě tvorby webových příspěvků se čeští fanoušci soustředili i na pořádání společných akcí (conů, maratonů případně i her na bázi LARPu).  Dalším projektem české fanouškovské komunity pak byla parodická divadelní hra na motivy seriálu Lost, kterou hrálo pražské Divadlo V Celetné. Důležitou součástí stránek se stal i on-line obchod s dárkovými předměty s motivy seriálu, které vyráběli sami fanoušci. Na webu bohužel ale není uvedeno, jestli byly tyto produkty vyráběny se svolením samotných tvůrců seriálu, není proto jasné, jestli byla tato činnost v souladu se všemi právními normami.

Co se týče samotného obsahu webu, je do značné míry propojen s obsahem fanouškovské internetové encyklopedie (lostpedia.wikia.com). Je to z ryze pragmatického důvodu – právě tento fanoušky vytvořený web na bázi wikipedie s více než sedmi tisíci články je pravým centrem všech znalostí o seriálu a fanouškovské tvorby. Na Lostpedii tak lze dohledat odpovědi na většinu otázek, které si běžný fanoušek seriálu může položit. Jsou zde i odkazy na mapy ostrova, které fanoušci vytvořili podle indicií ze seriálu či polemiky nad párováním jednotlivých postav.

Kanonické i fanonické[5] párování postav (shipping)[6]

Párování postav se věnuje podstatná část fanoušky vytvořené Lostpedie. Jelikož je seriál do značné míry založen na propojování lidských osudů, je to i vcelku pochopitelné. Právě v této oblasti se ale česká fanouškovská komunita na webu lost.cz poněkud vymyká pravidlům. Párování postav se věnuje spíše okrajově, v jejich medailoncích (naproti tomu na webu lost.cz ale najdeme samostatné články třeba o jednotlivých stanicích projektu Dharma či o představitelích seriálových hrdinů).

Páry jsou na webu Lostpedie důsledně rozděleny na kanonické (vymyšlené oficiálními autory seriálu) a fanonické (fanoušky spojované páry). Stejně jako v případě mnohých jiných seriálů se u jednotlivých párů objevují zkratky, které symbolizují jejich aktéry (například Jate u Jacka a Kate nebo Skate u Sawyera a Kate). Důslednost fanoušků je dovedena i do takových podrobností jako třeba jakýchsi fanouškovských pokusů o frekvenční obsahovou analýzu[7] párování jednotlivých postav. Každá dvojice (například právě Jate nebo Skate) má svůj samostatný článek, ve kterém se důkladně rozebírá, ve kterých epizodách se spolu páry vyskytují a dokonce jsou zde i přesné údaje o tom, které postavy se spolu líbaly nebo měly sex a v jaké epizodě přesně to bylo.[8]

Zajímavostí je i oddíl článků, které se věnují pouze homosexuálním a jiným neheterosexuálním vztahům postav. Zřejmě jedinou tvůrci oficiálně přiznanou homosexuální postavou je Tom. Jeho vztah s mužem jménem Arturo je pak fanoušky nazýván jako Torturo. V diskuzích na webu lost.cz byly polemiky o tom, že Tom byl tvůrci přiznán jako gay až po naléhání fanoušků, kteří si Tomovu větu „Nejsi můj typ“, kterou řekl polonahé Kate, vyložili tak říkajíc po svém. Nasvědčuje tomu i fakt, že Tom je jako gay potvrzen až ve flashbacku ve čtvrté sérii, kdy už je v reálném čase dávno po smrti. Postava Toma je tak podle Lostpedie jediný oficiálně uznaný gay či lesba v seriálu. Kromě toho ale fanoušci na základě indicií předpokládají, že Hurleyho sestra (v samotném seriálu se nevyskytuje, pouze se o ní krátce zmíní Hurleyho matka) je bisexuální.[9]

Fanoušci kromě toho vytvářeli i mnoho jiných párů či trojic, a to na ostrově i mimo něj (nutno podotknout, že některé z nich jsou často velice nelogické). Jde například o fanonický párování postav Jina a Locka. V seriálu se totiž společně vyskytují pouze sporadicky. Korejec Jin navíc v prvních dvou sériích neumí mluvit anglicky a jeho párování s Lockem by tak bylo v podstatě nemožné. Na druhou stranu se ale nikde neobjevuje homosexuální párování postav Bonnie a Grete. Tyto dvě mladé pohledné ženy sice žijí samy v utajení v podmořské stanici projektu Dharma zvané Looking Glass, o jejich vcelku logickém „shippování“ se ale nikde nepíše. Důvodem pro to může být především marginální význam obou postav, které záhy po svém výskytu (vystupují ve dvou dílech, přičemž v jednom z nich se objeví asi jen na pět sekund) umírají násilnou smrtí.

Fanouškovská komunita dnes

Vzhledem k tomu, že se seriál oficiálně přestal vysílat v roce 2010 je dnes fanouškovská aktivita okolo něj omezena na minimum. Web lost.cz dále funguje pod hlavičkou serveru edna.cz (viz výše), ale články už na něj téměř nepřibývají. Stejně tak je tomu i s komentáři v diskuzích. Poslední (a vcelku pochopitelně i největší) aktivita na webu se rozproudila těsně po posledním dílu (viz údaje o návštěvnosti webu).[10] Fanoušci tehdy hojně kritizovali narativně velmi kostrbaté ukončení seriálu. Mohl za to obrovský počet nevyřešených záhad, které se za šest oficiálních epizod a nespočet sekundárních minifilmů nashromáždily. Reakce fanoušků byly tehdy velice rozporuplné a stejný trend se potvrdil i o pět let později, kdy mnozí z nich zpětně komentovali článek k desátému výročí založení webu lost.cz. Aktivita některých z nich se tak proto přesunula do světa fanfiction, kde příběhy postav žijí svým vlastním životem i dnes, sedm let po odvysílání posledního dílu tohoto vpravdě výjimečného seriálu.

Závěr

Seriál Lost měl ve své době značný úspěch. Dokazuje to mimo jiné i celá řada cen, které jeho tvůrci za šest let své práce získali[11]. Za určitý mezník v televizní tvorbě bychom také mohli považovat mimořádně úspěšné zapojení diváků a fanoušků seriálu do jeho sekundární recepce skrze internet, přednášky či počítačové hry.[12] Díky počítačové hře Via Domus získali tvůrci další, důležitý, kanál, jehož prostřednictvím dostávali k svému publiku další informace o ději, které nebylo možné smysluplně vysvětlit v samotném seriálu.  Seriál za dobu svého vysílání prošel významnou žánrovou proměnou. Z původního akčního, psychologicky laděného, dramatu, se postupem času transformoval v čistokrevné science fiction, což mu podle mnohých fanoušků spíše uškodilo. Fanouškovská aktivita tím ale neutrpěla, spíše naopak (dokazují to i čísla o návštěvách webové stránky lost.cz, uvedená výše). Právě přiznání faktu, že ostrov, na kterém trosečníci přebývají, není tak úplně obyčejný, dodalo fanouškům oporu k vymýšlení stále složitějších teorií o konci seriálu. Diváci se prostřednictvím internetových diskuzí dělili o své zážitky ze sledování Lost a vzájemně se informovali o bezpočtu skrytých narážek či tzv. easter eggů, které jsou v seriálu zakomponovány. Vpravdě tak vytvořili silnou komunitu, jejíž existence samotná potvrdila, že seriál patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo v rámci televizní tvorby posledního desetiletí.

Bibliografie

  • CREEBER, Glen. Small screen aesthetics: from TV to the Internet. Basingstoke: British Film Institute, 2013. s. 96. ISBN 9781844574094.
  • KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 48. ISBN 978-80-244-4212-9.
  • 10 VZPOMÍNEK K 10. NAROZENINÁM LOST.CZ. cz[online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.edna.cz/lost/clanky/10-vzpominek-k-10-narozeninam-lost-cz/.
  • Pairings. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Pairings.
  • SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014, s. 321. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024735689.
  • In: Wikipedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Sex.
  • Tom Friendly. In: Wikipedia: the free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Tom_Friendl

[1] CREEBER, Glen. Small screen aesthetics: from TV to the Internet. Basingstoke: British Film Institute, 2013. s. 96. ISBN 9781844574094.

[2] KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 1: studijní text pro kombinované studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 48. ISBN 978-80-244-4212-9.

[3] 10 VZPOMÍNEK K 10. NAROZENINÁM LOST.CZ. Lost.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.edna.cz/lost/clanky/10-vzpominek-k-10-narozeninam-lost-cz/.

[4]  Tamtéž.

[5] Zdroj pojmu: přednášky I. Jansové na FF UP v Olomouci.

[6] Pairings. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Pairings.

[7] SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014, s. 321. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024735689.

[8] Sex. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Sex.

[9] Tom Friendly. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Tom_Friendly.

[10] 10 VZPOMÍNEK K 10. NAROZENINÁM LOST.CZ. Lost.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z: http://www.edna.cz/lost/clanky/10-vzpominek-k-10-narozeninam-lost-cz/.

[11] Awards. In: Imdb.com [online]. [cit. 2017-05-21]. Dostupné z: http://www.imdb.com/title/tt0411008/awards.

[12] Právě tento aspekt vyzdvihoval na svých přednáškách Jakub Korda z FF UP v Olomouci.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *