0

Státní úřad po jadernou bezpečnost a Státní ústav radiační ochrany v.v.i, Praha

Vás zvou na odborný seminář dne 16.10.2017

NOVÉ VÝZVY V KRIZOVÉ KOMUNIKACI

Snaha o vyhodnocení možného vlivu dezinformací šířených v případě radiační havárie na chování obyvatelstva

PROGRAM

9.00 – 10.30 PRVNÍ BLOK:

Úvod: Dana Drábová (předsedkyně SÚJB): Význam komunikační strategie v oblasti bezpečnosti

Výsledky případové studie z České republiky – jaro 2017: Publicita zjištěného výskytu jódu I-131 v ovzduší, dezinformace a dopady na veřejnost

• Jiří Hůlka (SÚRO): Úvod k problému z hlediska radiační ochrany

• Michal Jankovec (SÚRO): Analýza informací a medií

• Ivana Fojtíkova (SÚRO): Sociologický průzkum dopadu publicity na veřejnost

Nové výzvy v krizové komunikaci: Karla Petrová (SÚJB) : Problematika komunikace s veřejností v radiační ochraně

Přestávka na kávu

11.00 – 13.00 DRUHÝ BLOK:

Problematika nových komunikačních situací – Otázky krizové komunikace

• Mgr. Marek Vranka (Fakulta sociálních věd, UK): Vnímání pravdy a doba postfaktová/postfaktická z pohledu filosofa

• JUDr. Benedikt Vangeli (Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, Ministerstvo vnitra ČR): Nová média a hybridní hrozby

• PhDr. Jiří Závozda, Metropolitní univerzita Praha, (dříve šéfredaktor Lidových novin, šéfeditor v MF DNES, osm let ředitelem zpravodajství v TV Prima): Pohled z druhé strany – Verifikace informací a zdrojů ve zpravodajství z pohledu představitele zpravodajství

• Mgr. Martin Buchtík agentura MEDIAN (dříve FSV UK, Sociologický ústav) : Různé komunikační modely

Diskuse k tématům: mediální gramotnost v souvislosti s chováním obyvatelstva po jaderné havárii

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha (u stanice metra I. P. Pavlova)

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *