0

Vědecký seminář: Komunikácia v športe a o športe

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií

Fakulta športu

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – pobočka v Prešove

Vás srdečne pozývajú na vedecký seminár

Komunikácia v športe a o športe

Seminár sa bude konať v Prešove

21. – 22. júna 2018

Privítame príspevky týkajúce sa rôznorodých spôsobov verbálnej a neverbálnej komunikácie tak zo športovej komunikačnej sféry a zo sféry mediálneho športu, ako aj z ostatných komunikačných sfér, ktoré tematizujú šport – vedy, umenia, literatúry, práva, úradnej komunikácie.

Príspevky z vedeckého seminára vyjdú v osobitnom čísle internetového časopisu Jazyk a kultúra v r. 2018 (http://www.ff.unipo.sk/jak/)

Šport je tu preto, aby sme sa cítili dobre…

(Sue A. Jackson)

 

Prihlášky prosíme poslať najneskôr do 30. apríla 2018 na adresu sport.unipo@gmail.com

Meno, priezvisko, tituly

Pracovisko

Názov príspevku

e-mailová adresa

Krátka anotácia (5 riadkov)

 

Termín odovzdania príspevkov v písomnej podobe: 31. august 2018

Účasť na seminári je bez konferenčného poplatku.

Tešíme sa na Vás.

Členky a členovia prípravného výboru:

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Mgr. et Mgr. Terézia Kovalik Slančová, PhD.

Mgr. Jozef Mergeš, PhD.

Mgr. Jana Klingová

Mgr. Peter Sasák

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *