0

CFP: International Conference on Journalism, PR and Media Trends

International Conference on Journalism, PR and Media Trends Media and communication Date: 19 April 2019 Venue: RUDN University, Moscow (Russia) The Mass Communication Department of the Philological faculty of the RUDN University is pleased to invite you to attend the International Conference… Continue Reading

0

Jakub Macek – Média v pohybu: K proměně současných českých publik

“Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu “Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí”. V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření a s oporou v Giddensově teorii strukturace se věnuje čtyřem základním dimenzím… Continue Reading