0

KONFERENCE: Aktuálne otázky politiky VIII.

ZAMERANIE KONFERENCIE Tematické zameranie vedeckej konferencie predstavuje platformu pre stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa aktuálnymi témami skúmania domácej a zahraničnej politiky z multidisciplinárneho hľadiska politológie, medzinárodných vzťahov, histórie, ekonomiky, histórie, verejnej správy, sociológie a mediálnych štúdií. TÉMATICKÉ OKRUHY 1. Aktuálne otázky… Continue Reading