O MedKult(u)

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia. Nutně však, stejně jako tyto obory, staví na teoretických pilířích oborů dalších, které propojuje nejen interdisciplinárním, nýbrž i postdisciplinárním způsobem. Je tak inspirativním a snad inspirujícím propojením širokého pole témat, mezi něž patří genderová a queer studia, studia publika, filmu a televize, dále také fanouškovská studia, stejně jako studia komiksu, mužská studia, zpravodajská geografie, ale také kritická teorie, studia diskursu a mnohá další.
 Medkult_vykrytý
MedKult je ve výsledku reflexivním prostorem s originálními články a statěmi relevantními z hlediska zmíněných mateřských, ale i souvisejících oborů. K záběru této stránky však mimo originální autorské práce patří i recenze a kritiky podstatných publikací, diskuse a v neposlední řadě upozornění na vhodné konference. MedKult je online interaktivním mapováním současných kulturálních a mediálních studií a jejich minulosti i budoucnosti, zároveň se ovšem stává i tvůrcem milníků a bodů na této stále se utvářející mapě.