Keywords

keywords20picAčkoli neholdujeme anglicizaci českého jazyka, aluzivní odkaz k otci zakladateli kulturálních studií budiž nám ospravedlněním pro užití názvu „KEYWORDS“ pro náš originální kulturálně a mediálně studijní slovník.