0

Rozhovor – Michal Bočák: Našou primárnou úlohou je médiá vysvetliť, nie hodnotiť

„Mgr. Michal Bočák, PhD. je vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na ktorej študoval. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce na tému Štruktúra televízneho spravodajského textu: Analýza spravodajských formátov s uplatnením diskurzívnej perspektívy. Od roku 2008 pôsobil ako odborný asistent na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií, ktorú od roku 2012 v súčasnosti vedie.

Michal Bočák je členom Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií pri Katedre žurnalistiky FF UP v Olomouci a redakčnej rady časopisu Mediální studia: Odborný časopis pro kritickou reflexi médií a redakčnej rady internetového časopisu Jazyk a kultúra.

O fungovaní genderu a queer identít v médiách od roku 2009 aj externe prednáša v študijnom programe kulturálne štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.“

Celý rozhovor k přečtení zde.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *