0

Rozhovor – Michal Bočák: Našou primárnou úlohou je médiá vysvetliť, nie hodnotiť

„Mgr. Michal Bočák, PhD. je vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na ktorej študoval. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce na tému Štruktúra televízneho spravodajského textu: Analýza spravodajských formátov s… Continue Reading