0

John Fiske: Understanding Popular Culture

FOTO: Understanding popular culture

‘Understanding Popular Culture‘ takes an approach to studying such cultural artifacts as jeans, shopping malls, tabloid newspapers, and TV game shows, which remains relevant in the 21st century. Fiske differentiates between mass culture – the cultural ‘products’ put out by an industrialized, capitalist society – and popular culture – the ways in which people use, abuse, and subvert these products to create their own meanings and messages. Rather than focusing on mass culture’s attempts to dominate and homogenize, he prefers to look at (and revel in) popular culture’s evasions and manipulations of these attempts.

Fiskeho kniha Understanding Popular Culture se zabývá různými kulturnímy produkty. Autor se v knize věnuje i pojmům jako je například masová kultura, kterou označuje za prázdný termín, který užívají jen ti, kteří věří, že mohou kulturu vnutit pasivnímu publiku.

FISKE, John. Understanding popular culture. London: Routledge, 1989. ISBN 0-415-07876-8.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *