0

Stuart Hall: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices

FOTO: Representation: cultural representations and signifying practices

This broad-ranging text offers a comprehensive outline of how visual images, language and discourse work as `systems of representation‘.

Individual chapters explore: representation as a signifying practice in a rich diversity of social contexts and institutional sites; the use of photography in the construction of national identity and culture; other cultures in ethnographic museums; fantasies of the racialized `Other‘ in popular media, film and image; the construction of masculine identities in discourses of consumer culture and advertising; and the gendering of narratives in television soap operas.

Stuart Hall je jednou z hlavních osobností kulturálních studií. Jedna z jeho knih se tím pádem musela dostat na tento seznam. Zvolil jsem Cultural Representations and Signifying Practices, ale stejně tak jsem mohl vybrat i další jeho knihy jako Questions of Cultural identity nebo Cultural studies: Two paradigms.

HALL, Stuart (ed.). Representation: cultural representations and signifying practices. London: SAGE Publications, 1997. Culture, media and identities. ISBN 0-7619-5432-5.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *