0

Stuart Hall: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices

FOTO: Representation: cultural representations and signifying practices

This broad-ranging text offers a comprehensive outline of how visual images, language and discourse work as `systems of representation‘. Individual chapters explore: representation as a signifying practice in a rich diversity of social contexts and institutional sites; the use of… Continue Reading

0

Pozvánka na veřejnou prezentaci analýz – 25. 5. 2016

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu analytickým týmem Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D.: – Analýza mediální reprezentace tématu emigrační vlny z islámských… Continue Reading