0

Konstrukty Judith Butler

České vydání knihy Závažná těla Judith Butler pozvolna rozpoutalo odbornou i laickou diskusi nad dílem a odkazem této autorky. Objevují se otázky, zda je nutné, aby její texty (i v překladech) zůstávaly lingvisticky těžce přístupné, zda je pouze feministickou teoretičkou nebo obecně veřejnou intelektuálkou apod. Unikátní přispění Judith Butler k tématu genderu i dalších sociálních kategorií vychází především z jejího uchopení performativní podstaty těchto kategorií. Níže připojená recenze jmenované knihy představí problematiku blíže.

Iveta Jansová

Iveta Jansová

Autorka vystudovala magisterský obor Kulturální studia, kde se zabývala především zobrazováním žen v mediálních obsazích (zejména v kriminálních seriálech). Nadále rozšiřuje své vzdělání doktorským studiem oboru Mediální a kulturální studia. Stále také setrvává na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, kde od roku 2013 také vyučuje, a to např. kurzy Kulturální studia 1,2; Teorie publika; Fanouškovská studia a další. Ve svém akademickém snažení setrvává v zájmu o genderovou a queer tematiku v souvislosti s televizními studii, v současnosti se úzce zabývá především fanouškovskými studii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *