0

Konstrukty Judith Butler

České vydání knihy Závažná těla Judith Butler pozvolna rozpoutalo odbornou i laickou diskusi nad dílem a odkazem této autorky. Objevují se otázky, zda je nutné, aby její texty (i v překladech) zůstávaly lingvisticky těžce přístupné, zda je pouze feministickou teoretičkou nebo obecně veřejnou intelektuálkou apod. Unikátní přispění Judith Butler k tématu genderu i dalších sociálních kategorií vychází především z jejího uchopení performativní podstaty těchto kategorií. Níže připojená recenze jmenované knihy představí problematiku blíže.

Iveta Jansová

Iveta Jansová

Autorka vystudovala doktorské studium Mediálních a kulturálních studií na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, kde již od roku 2013 vyučuje. Mezi její odborné specializace patří teorie kulturálních studií, fanouškovská studia se zaměřením na transformativní fandomy, mediální reprezentace žen v kriminálních žánrech a obecně také reprezentace genderu a sexuality v médiích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *