0

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

HUTEČKA Jiří, KOHOUTOVÁ Jitka,  PAVLÍČKOVÁ PRCHAL Radmila, ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila. 2013. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN – Nakladatelství lidové noviny. ISBN 978-80-7422-218-4. Zkoumání vývoje maskulinity považuji za stejně důležité jako feministická studia, proto… Continue Reading