0

Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních sriálech

JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech: Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat. Art Communication & Popculture: Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2015,1(1): 57-70. ISSN 1339-9284. Anotace: Článek reflektuje průběh a výsledky provedeného výzkumu zaměřeného na nalezení… Continue Reading