0

Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních sriálech

JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech: Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat. Art Communication & Popculture: Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2015,1(1): 57-70. ISSN 1339-9284.

Anotace: Článek reflektuje průběh a výsledky provedeného výzkumu zaměřeného na nalezení a představení nové typologie ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech. Od počátku TV vysílání byla pozice ženské hrdinky v jeho obsazích problematická. Tento článek se proto soustředí na způsoby zobrazování ženských hrdinek v kriminálních žánrech, které byly vždy jedny z nejvíce maskulinních. Pro výzkum byla díky své flexibilitě použita zakotvená teorie. Článek tedy představuje originální typologii současných hrdinek, která čítá dvanáct typů popsaných a vysvětlených v kontextu sociálního a genderového konstruktivismu.

Klíčová slova: kriminální seriály, maskulinita, femininita, typy hrdinek

Iveta Jansová

Iveta Jansová

Autorka vystudovala magisterský obor Kulturální studia, kde se zabývala především zobrazováním žen v mediálních obsazích (zejména v kriminálních seriálech). Nadále rozšiřuje své vzdělání doktorským studiem oboru Mediální a kulturální studia. Stále také setrvává na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, kde od roku 2013 také vyučuje, a to např. kurzy Kulturální studia 1,2; Teorie publika; Fanouškovská studia a další. Ve svém akademickém snažení setrvává v zájmu o genderovou a queer tematiku v souvislosti s televizními studii, v současnosti se úzce zabývá především fanouškovskými studii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *