0

Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních sriálech

JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech: Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat. Art Communication & Popculture: Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. 2015,1(1): 57-70. ISSN 1339-9284.

Anotace: Článek reflektuje průběh a výsledky provedeného výzkumu zaměřeného na nalezení a představení nové typologie ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech. Od počátku TV vysílání byla pozice ženské hrdinky v jeho obsazích problematická. Tento článek se proto soustředí na způsoby zobrazování ženských hrdinek v kriminálních žánrech, které byly vždy jedny z nejvíce maskulinních. Pro výzkum byla díky své flexibilitě použita zakotvená teorie. Článek tedy představuje originální typologii současných hrdinek, která čítá dvanáct typů popsaných a vysvětlených v kontextu sociálního a genderového konstruktivismu.

Klíčová slova: kriminální seriály, maskulinita, femininita, typy hrdinek

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *