0

Druhé pohlaví Simone de Beauvoir vysvětleno počítačovou hrou

“Simone de Beauvoir, existentialist philosopher, feminist theorist, author of The Second Sex, whose birthday we celebrate today. Metroid, an action-adventure video game designed for the Nintendo in 1986. At first glance, they’re not an obvious pairing. But in 8-Bit Philosophy, a web series… Continue Reading

0

Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech (Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat)

JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech. In Art Communication & Popculture. Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Nitra: PUBLICA, vol 1. , no. 1, 2015. Sledování televize se dnes jen matně podobá modelu z devadesátých let, jak jej konceptualizoval… Continue Reading

0

Fanouškovské tendence fenoménu Minecraft

Autor: Robin Langer Kulturní fenomény V každé generaci lidské společnosti lze nalézt nějaké zásadní nebo alespoň výjimečné kulturní artefakty, které svým způsobem ovlivnily směr myšlení a žití lidí v každodenním životě. Za důležité artefakty lze považovat především ty, které byly úspěšné. Mnoho… Continue Reading

0

“Rozprava o druhé subkulturní děloze”

VODRÁŽKA, Mirek. Rozprava o druhé subkulturní děloze. In BĚLOHRADSKÝ, Václav a spol. Kritika depolitizovaného rozumu.: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, 2010, s. 114. Efekt dvojího historického zpoždění “Na počátku devadesátých let ještě neexistovala společenská strategie, jak začít absorbovat feminismus.… Continue Reading