0

Trable s pornem: Pornografie optikou feminismů

Autorka: Magdaléna Pastrňáková Úvod Pornografie penetruje náš každodenní život, ať už jsme si toho vědomi, či nikoli. Nezáleží na tom, zda pornografické obsahy sami konzumujeme, protože pornografizace kultury, tak jak ji popisuje např. Michal Bočák (2011), prostupuje všechny oblasti současného… Continue Reading

0

Rozhovor – Michal Bočák: Našou primárnou úlohou je médiá vysvetliť, nie hodnotiť

„Mgr. Michal Bočák, PhD. je vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove na ktorej študoval. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce na tému Štruktúra televízneho spravodajského textu: Analýza spravodajských formátov s… Continue Reading