0

CFP: Activating Human Rights: Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status

Activating Human Rights: Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status  Australian Ally Network Conference Curtin University 27-28 September 2018 http://humanrights.curtin.edu.au/events/ally-conference/cfp/ Call for Papers deadline – 13 May 2018   Confirmed Speakers to date: The Honorary Michael Kirby AC CMG Morgan Carpenter,… Continue Reading

0

Konstrukty Judith Butler

České vydání knihy Závažná těla Judith Butler pozvolna rozpoutalo odbornou i laickou diskusi nad dílem a odkazem této autorky. Objevují se otázky, zda je nutné, aby její texty (i v překladech) zůstávaly lingvisticky těžce přístupné, zda je pouze feministickou teoretičkou nebo… Continue Reading

0

13. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

Termín gender se aktuálně řadí mezi nejčastěji skloňované pojmy ve veřejném prostoru a jeho – ne vždy zcela relevantní a reflektované – užívání se stalo zcela běžnou součástí slovníku odborné i laické společnosti. Gender se tak postupně stává poměrně všeobjímající a poněkud těžko uchopitelnou kategorií,… Continue Reading

0

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

HUTEČKA Jiří, KOHOUTOVÁ Jitka,  PAVLÍČKOVÁ PRCHAL Radmila, ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila. 2013. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN – Nakladatelství lidové noviny. ISBN 978-80-7422-218-4. Zkoumání vývoje maskulinity považuji za stejně důležité jako feministická studia, proto… Continue Reading

0

Osobnost Judith Butler v kontextu její práce

Žijeme v době, která se k dříve tolik tabuizovaným heteronormativním odchylkám staví stále s větším a větším pochopením, společnost se stává otevřenější tomu, co se dříve (chybně) považovalo za nepřijatelné a veřejně nekomunikované. Mezinárodní soutěž Eurovision Song Contest vyhrál rakouský gay drag queen umělec a zpěvák… Continue Reading

0

National Geographic: Genderová revoluce

První číslo roku 2017 věnoval časopis National Geographic tématu genderu s trefným názvem genderová revoluce. National Geographic přináší pohled do problematiky transsexuality a vysvětluje základní pojmy spjaté s gender studies a budováním pohlavní identity člověka. Zajímavostí je i zveřejněná mapa toho, kde… Continue Reading