0

Komparace specifik femslash fanouškovských textů v jazyce anglickém a českém

 Úvod Femslash je shrnujícím termínem pro specifický druh fanouškovské tvorby (tzv. fan fiction; dále také ffic) vznikající jako lesbická interpretace původních textů populární kultury (TV, knižní atp.), a to převážně prostřednictvím tvorby nové. Fanoušek je zde chápán jako jedinec, který… Continue Reading

0

Profil komunity hráčů hry War Thunder jakožto specifické formy herního fandomu

Počítačové hry jsou bezesporu fenoménem moderní doby, který stále více proniká do každodenního života západního světa. Charakteristickým znakem jejich nástupu byla rychlost, s jakou obsadily důležité místo ve volnočasových aktivitách nejenom mládeže, ale i lidí v produktivním věku. Vedle technického aspektu věci… Continue Reading

0

Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech (Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat)

JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech. In Art Communication & Popculture. Časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Nitra: PUBLICA, vol 1. , no. 1, 2015. Sledování televize se dnes jen matně podobá modelu z devadesátých let, jak jej konceptualizoval… Continue Reading

0

Fanouškovské tendence fenoménu Minecraft

Autor: Robin Langer Kulturní fenomény V každé generaci lidské společnosti lze nalézt nějaké zásadní nebo alespoň výjimečné kulturní artefakty, které svým způsobem ovlivnily směr myšlení a žití lidí v každodenním životě. Za důležité artefakty lze považovat především ty, které byly úspěšné. Mnoho… Continue Reading