0

CFP: PopCAANZ

9th Annual International Conference 2–4 July, 2018 Auckland University of Technology, City Campus Auckland, New Zealand The Popular Culture Association of Australia and New Zealand (PopCAANZ) is devoted to the scholarly understanding of everyday cultures. It is concerned with the… Continue Reading

0

Martha C. Nussbaumová: Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy

Kniha známé americké filosofky Marthy Nussbaumové je obhajobou humanitního vzdělání, jež je v západních společnostech stále více pod tlakem ekonomických imperativů a komercionalizace. S oporou v argumentech klasiků jako Sókratés, Rousseau, Dewey, Mann, Thákur a dalších dokazuje, že všestranné humanitní vzdělání je jednou… Continue Reading

0

13. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

Termín gender se aktuálně řadí mezi nejčastěji skloňované pojmy ve veřejném prostoru a jeho – ne vždy zcela relevantní a reflektované – užívání se stalo zcela běžnou součástí slovníku odborné i laické společnosti. Gender se tak postupně stává poměrně všeobjímající a poněkud těžko uchopitelnou kategorií,… Continue Reading