0

Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti

HUTEČKA Jiří, KOHOUTOVÁ Jitka,  PAVLÍČKOVÁ PRCHAL Radmila, ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila. 2013. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Praha: NLN – Nakladatelství lidové noviny. ISBN 978-80-7422-218-4. Zkoumání vývoje maskulinity považuji za stejně důležité jako feministická studia, proto… Continue Reading

0

CFP: The 7th International Conference ‘Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers’

The 7th International Conference ‘Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers’                                             28 – 29 April 2017, Porto, Portugal     CALL FOR PANELS AND PAPERS   DEADLINE FOR PAPER PROPOSALS: 15th of March 2017   Conference Description… Continue Reading

0

Mary Daly

Významná radikální feministická teoložka Mary Daly ostře vystupovala především jako kritička patriarchátu. Byla o to kontroverznější, že působila na katolické univerzitě a její kritika z velké části směřovala převážně na konzervativní, patriarchální římskokatolickou církev. Celosvětově proslula v médiích po té, co odmítala… Continue Reading

0

Maxwell McCombs: Agenda setting

McCOMBS, Maxwell. 2009. Agenda setting. Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál. ISBN 978–80–7367–591–2. Agenda setting, teorie nastolování témat, je výrazným konceptem soudobých mediálních studií, který se vztahuje především k účinkům mediálních obsahů na publikum. Publikace tuto teorii nejen… Continue Reading