0

Pozitiva čtení složitých textů: Studentská reflexe eseje Hannah Arendtové „Krize kultury: její sociální a politická důležitost“

Autorka: Ester Topolářová ÚVOD Chci vás přesvědčit, že stojí za to číst Hannah Arendtovou. I když se její texty zdají být těžké, i když někdy musíme odstoupit od zažitých chápání pojmů. I když na první pohled nemusíme vidět, jak by… Continue Reading

0

Tim Edwards: Kulturální teorie

EDWARDS, Tim (ed). 2010. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-685-8. Jedná se o publikaci přínosnou především pro obor kulturálních studií. Představuje různé přístupy k  soudobé kultuře jednotlivými významnými představiteli (např. Simmel či Giddens) i sociologicko-filosofickými školami,… Continue Reading

0

Osobnost Judith Butler v kontextu její práce

Žijeme v době, která se k dříve tolik tabuizovaným heteronormativním odchylkám staví stále s větším a větším pochopením, společnost se stává otevřenější tomu, co se dříve (chybně) považovalo za nepřijatelné a veřejně nekomunikované. Mezinárodní soutěž Eurovision Song Contest vyhrál rakouský gay drag queen umělec a zpěvák… Continue Reading

0

Stuart Hall: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices

FOTO: Representation: cultural representations and signifying practices

This broad-ranging text offers a comprehensive outline of how visual images, language and discourse work as `systems of representation‘. Individual chapters explore: representation as a signifying practice in a rich diversity of social contexts and institutional sites; the use of… Continue Reading

0

Slovník kulturálních studií

BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. Kulturální studia jsou mladým oborem především mediálních studií. Vycházejí z neomarxistických zdrojů a z literární kritiky meziválečné Frankfurtské školy, která se jako první kulturní disciplína začala systematicky věnovat „druhořadému“ kulturnímu průmyslu. Přehledný… Continue Reading