0

Slovník kulturálních studií

BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. Kulturální studia jsou mladým oborem především mediálních studií. Vycházejí z neomarxistických zdrojů a z literární kritiky meziválečné Frankfurtské školy, která se jako první kulturní disciplína začala systematicky věnovat „druhořadému“ kulturnímu průmyslu. Přehledný… Continue Reading