0

Hlavní zpravodajské relace českých televizí věnovaly v týdnu po útocích v Paříži tématu přes 9 hodin vysílání.

V noci z 13. na sobotu 14. listopadu Paříž zasáhla série teroristických útoků IS. Odezva byla okamžitá, jak z masových médií, tak na sociálních sítích. Jak celou událost reflektovala média? Takto reagovaly hlavní televizní zpravodajské relace.

tv nepariz (1)

V týdnu bezprostředně po sérii incidentů odvysílaly Televizní noviny (Nova), Události (Česká televize) a Zprávy FTV Prima (FTV Prima) celkem přes 13 hodin zpravodajství, které tvořilo v součtu 407 příspěvků. Vyplývá to z dat společnosti Media Tenor, která hlavní televizní zpravodajské relace dlouhodobě sleduje.

Tyto relace měly možnost pařížské události reflektovat nejdříve v sobotu 14. listopadu, což se také projevilo na množství informací, které do té doby měly možnost shromáždit. Na rozdíl od ranního tisku se to pak promítlo v rozsahu, které televizní stanice útokům věnovaly.

pariz tv cas

Jak vyplývá z délky příspěvků, které se věnovaly přímo pařížským útokům, nejvíce prostoru získaly právě v sobotním vysílání, kdy byla událost nejčerstvější. V součtu se jí dostalo přes dvě hodiny vysílacího času, což je přibližně čtvrtina celkového rozsahu „pařížského“ zpravodajství za celý týden. Ještě v neděli a v pondělí se jednalo o zhruba hodinu a půl zpravodajství, poté se až na čtvrtek celkovou délkou těchto příspěvků vešly relace pod jednu hodinu.

V pátek 20. listopadu, tedy přesně týden po útocích, už to bylo jen 38 minut, FTV Prima věnovala tématu dokonce jen 2,5 minuty svého vysílání. U této stanice se také ukazuje trend neustálého zkracování délky informování o události, což nelze říct o Nově a České televizi.

tv pariz proc

Výmluvný je také přepočet délky informování o útocích na délku celé relace. V sobotu 14. listopadu Paříž vysílání zcela ovládla. Nova a Česká televize se nevěnovaly ničemu jinému, u FTV Prima se jeden příspěvek útoků netýkal, jednalo se však o upoutávku. Celé vysílání tématu věnovaly Televizní noviny ještě i v neděli a v pondělí, útlum nastal ve středu, kdy část vysílání reflektovala také oslavy 17. listopadu. Po celý týden se jednalo o dominantní námět, ještě týden po útoku se Paříži věnovala více než polovina délky relace.

Procentuální vysílání o Paříži v Událostech připomíná spíše sinusoidu, například v úterý 16. listopadu se jí věnovalo 84 % relace, zato hned následující den přesně polovina, tedy 42 %. Poslední dva dny pak útokům připadá necelá třetina hlavní zpravodajské relace na České televizi.

Jak vyplynulo výše, nejméně se o útoky a situaci po nich zajímala FTV Prima. Pomineme-li sobotní vysílání, nejvýše tématu Zprávy FTV Prima věnovaly 67 % svého vysílacího času, v den oslav 17. listopadu pouze 17 % a s týdenním odstupem už pouhou desetinu svého prostoru. Ve srovnání za celý týden však dosahuje relace přibližně stejných hodnot jako České televize, avšak s více než 30% ztrátou na Novu.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *