0

Druhé pohlaví Simone de Beauvoir vysvětleno počítačovou hrou

„Simone de Beauvoir, existentialist philosopher, feminist theorist, author of The Second Sex, whose birthday we celebrate today.

Metroid, an action-adventure video game designed for the Nintendo in 1986.

At first glance, they’re not an obvious pairing. But in 8-Bit Philosophy, a web series that explains philosophical concepts by way of vintage video games, things kind of hang together.

Gamers remember Metroid for being the first video game to feature a strong female protagonist, a character who blew apart existing female stereotypes, kicked some alien butt, and created new possibilities for women in the video gaming space. And that lets Metroid set the stage for talking about the intellectual contributions of Simone de Beauvoir, who, back in the late 1940s, gave us new ways of thinking about gender and gender-based hierarchies in our societies.

Clocking in at just 3:45, the clip offers but a brief introduction to de Beauvoir’s theoretical work.“

Video dostupné z tohoto odkazu.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *