0

Pozvánka na veřejnou prezentaci analýz – 25. 5. 2016

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu analytickým týmem Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D.:

– Analýza mediální reprezentace tématu emigrační vlny z islámských zemí do Evropy a reakcí české politiky a společnosti na tuto emigrační vlnu

Analýza vybraných pořadů stanice ČRo Dvojka

Prezentace se uskuteční dne 25. 5. 2016 v 16.30 hod v Českém rozhlase Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Analýzy najdete na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/ctyri-odborne-analyzy-vysilani-ceskeho-rozhlasu-v-roce-2015–1593820

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *