0

CFP: Theories of Cultural Studies Working Group

2017 Call for Proposals

Theories of Cultural Studies Working Group

The Working Group on THEORIES OF CULTURAL STUDIES of the Cultural Studies Association would like to invite submissions for the 15th Annual Meeting of the Cultural Studies Association.  The Theories of Cultural Studies Working Group welcomes a wide range of proposals addressing the place of theory in the field in general, as well as the uses, merits, and limits of specific theories and theoretical frameworks.  All relevant proposals will be considered.  However, the Working Group is especially interested in proposals that address uses of critical theory to engage the broad theme of this year’s meeting, „Culture in the Age of Mass Debt.“

If interested in participating in one of the TWO Working Group-sponsored panels on the theories of cultural studies, please submit via the EasyChair submission system.
For any questions, please contact the Chair of the Working Group on the Theories Cultural Studies: Jaafar Aksikas at Jaksikas@colum.edu  AND Jaksikas@gmail.com.

For more information about the group, please check this: http://www.culturalstudiesasso ciation.org/theories

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *