0

Bednařík – Jirák – Köpplová: Dějiny českých médií

BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. 2011. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3028-8.

Tato kniha čtenářům poskytuje poměrně podrobné informace o historii médií v českých zemích od počátku rozvoje tištěných médií až po komercionalizaci a digitalizaci médií v 90. letech 20. století. Zabývá se jak postupným vznikem a vývojem jednotlivých médií v kontextu historických událostí, tak i měnící se rolí daných médií ve společnosti. Vzhledem k tomu, že historie médií je významnou součástí oboru mediálních studií, je tato publikace bezpochyby přínosná. (Alžběta Kotrbová)

Anotace:

Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury a všem, kteří chtějí nebo potřebují zvýšit svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *