0

Emma Watson a její účast na kampani HeForShe

Problém genderové nerovnosti je i v dvacátém prvním století aktuální téma. Zabývá se jím i oficiální organizace, například UN Women (náležící pod OSN). Právě tato organizace angažuje jakožto vyslance dobré vůle známé osobnosti, které se tak stávají prostředníky zvýšení povědomí veřejnosti o problémech týkajících se – v tomto případě – genderové nerovnosti. Mezi tyto světově známé vyslance patří herečky Nicole Kidman, Anne Hathaway a také Emma Watson.

Emma Watson se proslavila zejména rolí Hermiony Grangerové v příbězích o Harry Potterovi. Už odmalička se tedy pohybovala ve světě filmového průmyslu, a jakožto veřejná osobnost získala i svou fanouškovskou základnu. A právě díky této základně má možnost oslovit velké množství lidí. V roce 2014 se stala vyslankyní dobré vůle pro UN Women a už 20. září téhož roku se stala hlavní mediální tváří a spolutvůrkyní kampaně HeForShe.

Watson vychází z myšlenek tzv. postfeminismu (někdy také označovaného jako 4. vlna feminismu).

„Vyjadřuje propojení feminismu s postmodernismem, poststrukturalismem a postkolonialismem, a jako takový reprezentuje dynamické hnutí schopné čelit rámcům modernity, patriarchátu a imperialismu.“ (Brooks, 1997: 4)

V postfeminismu se objevuje snaha o pluralismus, více se tematizují problémy menšinových a dříve kolonizovaných kultur, prostor dostávají i různé proudy samotného feminismu, o kterém se nyní mluví v množném čísle. Snaží se překonat představu bílého středostavovského feminismu. Více se mluví o tzv. barevném feminismu, rozvíjí se mužská studia, dále také témata násilí na ženách či chudoby.

V hlavních myšlenkách kampaně se objevuje také vliv bell hooks, se kterou Emma Watson spolupracovala. bell hooks v knize Feminismus je pro všechny už v úvodu píše o tom, že feminismus má ve společnosti negativní konotace zejména kvůli nedostatku znalostí.

„[Lidé] ani nemyslí na to, že feminismus je o právech – aby ženy získaly rovná práva. Když mluvím o feminismu, který znám osobně, ochotně poslouchají, ale na konci mi stejně řeknou, že jsem jiná než ‚pravé‘ feministky, které nenávidí muže a jsou naštvané.“ (hooks, 2000: viii)

hooks i v předchozích dílech upozorňuje na to, že muži nejsou zákonitě nepřátelé, ale že sexismus znevýhodňuje i je samotné. A právě to přebírá i Emma Watson pro svou kampaň – pokud budou ženy a muži pracovat společně na ukončení genderové nerovnosti, získají na tom všichni.

Co je HeForShe?

HeForShe představuje solidární hnutí pro genderovou rovnost. Inovativní přitom je ve svém inkluzivním charakteru – chce zapojit muže. V jednom bodu svého proslovu ku příležitosti spuštění kampaně se Watson odvolávala na minulé kampaně a projev Hillary Clinton z roku 1997 v Pekingu, který mluvil o ženských právech.

„Méně než 30 procent jejího tehdejšího publika byli muži. Jak můžeme dosáhnout změny ve světě, když je jen polovina pozvána – anebo se cítí vítaná – účastnit se v této konverzaci? Muži, ráda bych využila této příležitosti a rozšířila vaše oficiální pozvání. Rovnoprávnost pohlaví je také vaší záležitostí,“[1] pronesla Watson.

Kampaň by podle oficiálních stanov měla mobilizovat muže, kteří se mají stát partnery v boji proti genderové diskriminaci.

Kampaň je propojená i s čtyřmi pilíři práce UN Women.[2] Zabývají se ekonomickou tematikou – zejm. rovnými pracovními příležitostmi a rovným platovým ohodnocením. Další oblastí je podpora ženských hlasů v otázce udržování světového míru a bezpečnosti. Třetím pilířem práce je podpora žen v dosahování vyšších pozic v politické sféře. Ačkoli o rovných příležitostech žen se mluví už několik desetiletí, ve většině politických orgánů mají převahu muži. Přitom ženy tvoří více než polovinu světové populace, ale nemají v rozhodovacích procesech své rovné zastoupení. Posledním pilířem je snaha ukončit násilí na ženách. Opět velmi dlouho diskutované a problematické téma, jelikož je to velice latentní problém. Pouze velmi malé množství znásilnění a domácího násilí je skutečně nahlášeno.

HeForShe spustilo také vedlejší projekt s názvem Impact 10x10x10, který má zapojit politické, ekonomické a akademické lídry, aby se podíleli na změně. Představitelé vlád, soukromého sektoru a univerzit se upsali ke změně ve své vlastní instituci. Tito představitelé vedou také transparentní hlášení o svých pokrocích a angažují další instituce ve svém okolí. Aktivně se v současné době zapojují vlády států Malawi, Indonésie, Rumunska, Rwandy, Finska, Japonska, Islandu, Švédska, Filipín a Uruguaye. Z korporací se zapojily např. Vodafone, Twitter, bankovní společnost Barclays či společnost z elektrotechnického průmyslu Schneider Electric. Aktivně se na projektu účastní také univerzity z Jihoafrické republiky, Kanady, Francie, Brazílie, Hong Kongu, Japonska, USA a Velké Británie (včetně slavného Oxfordu). Hlavními cíli těchto institucí je například zvednout podíl žen ve vyšších pozicích, zapojit muže do různých workshopů proti násilí na ženách či zapojit další ze svých partnerů do probíhajícího projektu.

 Využívání nových médií

Kampaň ve velkém využívá různá média a klade si za cíl oslovit co nejširší spektrum celosvětové populace. Na oficiálních stránkách HeForShe lze najít mapu, která ukazuje míru angažování každého státu. Jednotlivci se mohou snadno registrovat jako tzv. agenti změny, mohou navrhovat vlastní závazky, kterými hodlají přispět k ukončení nerovnosti. Pro zájemce o aktivní participaci byly vytvořené speciální návody, jak ve svém okolí být prostředníkem změny. Jsou pořádané také různé školící programy.

K 3. 1. 2017 bylo na oficiálních stránkách zaevidováno 1 007 454 mužů a 207 487 žen, kteří se aktivně a veřejně kampaně účastní, plus dalších 24 433 lidí, kteří se identifikují jinak. Otázkou je, o čem vypovídá číslo aktivně angažovaných žen. Zda je to ukazatel úspěšně mířené kampaně na angažování mužů, proto je tedy jejich podíl vyšší, nebo jde o ukazatel toho, že ženy se nechtějí veřejně hlásit k aktivismu za vlastní práva.

I logo HeForShe bylo speciálně navrženo jako symbol spolupráce žen a mužů. Jedná se o spojení tradičních symbolů pro maskulinitu a femininitu. Byly vytvořeny také brože s tímto logem, které nosí představitelé na speciálních událostech HeForShe. Zároveň také k druhému výročí kampaně sociální síť Twitter vytvořila speciální emotikonu s tímto symbolem, takže svou podporu mohli židé vyjádřit i tímto způsobem na svých profilech.

Lidé jsou vyzýváni k tomu, aby zasílali vlastní příběhy, ať už o zkušenostech s nerovnými příležitostmi či s tím, jak oni sami boří genderové stereotypy. Prostřednictvím sociálních sítí, zejm. Twitteru, Instagramu a Facebooku, lidé mohou přidávat fotky, videa, krátké příběhy.

Atraktivita nových médií a osobnost Emmy Watson je kombinací, která velmi přitahuje mladé lidi. To, že byla jako vyslankyně zvolena právě herečka, která ztvárnila Hermionu, se může zdát jako velmi chytrý tah, jak je oslovit. Její postava byla chytrá, soucitná a také bojovala proti diskriminaci. Pro fanoušky mohlo být tedy snadné ztotožnit se i s touto kampaní.

Krom výše zmíněných sociálních sítí Emma Watson využívá i stránku GoodReads[3] k interaktivitě se zájemci o téma feminismu. V rámci sdílené skupiny Our Shared Shelf Emma Watson vyzývá čtenáře, aby společně s ní četli knihy od autorů, kteří se hlásí k feminismu. Akce probíhá od ledna 2016 a během roku byly tímto způsobem představeny knihy Glorie Steinem, bell hooks, Carrie Brownstein, Alice Walker, Caitlin Moran, Maggie Nelson či Mayi Angelou. Je vidět, že i v rámci tohoto výběru knih se snaží dodržovat diverzitu autorek. V listopadu 2016, kdy byla aktuálně čtenou knihou v této skupině vyhlášena Me & Mom & Me od Mayi Angelou, Watson v londýnském a posléze i v newyorském metru schovala několik výtisků této knihy, aby ji lidé mohli snadno najít.

Oslovování mužů

Už ve svém prvním projevu při spouštění kampaně Emma Watson uvedla:

„Čím více jsem mluvila o feminismu, tím více jsem si uvědomovala, že boj za ženská práva se příliš často stává synonymem pro nenávist k mužům. Jestli je tu nějaká věc, kterou jsem si jistá – tohle musí přestat. Jen tak pro zajímavost: feminismus podle definice je víra v to, že muži a ženy by měli mít rovná práva a příležitosti. Je to teorie politické, ekonomické a sociální rovnosti pohlaví.“[4]

Jak je vidět, Watson se snaží také dostat do povědomí veřejnosti pozitivní konotaci slova feminismus a přispět ke vzdělávání ohledně tohoto tématu. Vyzývá k tomu, aby se i muži nebáli sami sebe takto označit. Tuto snahu podpořili také její kolegové z herecké branže. Tak se například v tričku s nápisem „This is what feminist looks like[5] nechali vyfotit Benedict Cumberbatch či Tom Hiddleston. Opět herci se širokou fanouškovskou základnou, kteří tak myšlenku šířili dále.

V březnu 2016 vyšlo speciální číslo časopisu pro muže Esquire, kde Emma Watson představila svůj koncept současného feminismu. Podpořil ji v tom i herec Tom Hanks, který se s ní objevil na obálce a podpořil celou kampaň. Jakožto jeden z respektovaných herců Hollywoodu dodal kampani a celé myšlence feminismu pro všechny další silný hlas.

HeForShe je tedy významnou kampaní současné doby, která se snaží obnovit původní význam slova feminismus a překonat negativní konotace, více rozšířit tyto myšlenky mezi populaci, a aktivně zapojit co nejvíce mužů, kteří by ukončení genderové nerovnosti napomohli. Tím, že kampaň veřejně podporují respektované slavné osobnosti, může mít velkou šanci na úspěch. Celebrity jsou pro mnohé mladé lidi názorovými vůdci a životními vzory, jejich názory tedy mohou být snadno přebírány.

Zdroje

hooks, b.: Feminism is for everybody: passionate politics. South End Press, Cambridge, 2000.

Brooks, A.: Postfeminisms: Feminism, cultural theory and cultural forms. London: Routledge, 1997.

Proslov Emmy Watson. Dostupné online na: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too [cit. 4. 1. 2017]

HeForShe Overview. Dostupné online na: http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf [cit. 3. 1. 2017]

HeForShe Action Kit. Dostupné online na: http://www.heforshe.org/en/action-kit [cit. 3. 1. 2017]


[1] Proslov Emmy Watson. Dostupné online na: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too [cit. 3. 1. 2017]

[2] Ty jsou shrnuty v přehledu cílů HeForShe. Dostupné online na: : http://www.heforshe.org/-/media/heforshe/files/our%20mission/heforshe_overview_brief.pdf [cit. 3. 1. 2017]

[3] Goodreads  je stránka pro čtenáře a knižní tipy, která vznikla roku 2007. Snaží se pomoci lidem s hledáním a sdílením knih, které mají rádi. (About Us, GoodReads.com, cit. 4.1.2017)

[4] Proslov Emmy Watson. Dostupné online z: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/emma-watson-gender-equality-is-your-issue-too [cit. 4. 1. 2017]

[5] Takto vypadá feminista

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *