0

Ien Ang: Watching Dallas: soap opera and the melodramatic imagination

FOTO: Watching Dallas

Ien Ang asks the question: what was it about Dallas that made it so entertaining and succesful, and how exactly is its entertainment constructed? Dallas, one of the great internationally-screened soap operas, offers us first and foremost entertainment. But what is it about Dallas that makes that entertainment so successful, and how exactly is its entertainment constructed?

Kniha Watching Dallas pojednává o jednom z nejznámějších výzkumů z oblasti mediálních a kulturálních studií. Přesto, že měl její výzkum prachbídný vzorek dvaačtyřiceti respondentů, je její výzkum znám i mimo oblast kulturálních studií. Angová si pokládá otázku, proč lidé vlastně sledují Dallas a jak jeho text interpretují lidí mimo oblast Spojených států.

ANG, Ien. Watching Dallas: soap opera and the melodramatic imagination. Přeložil Della. COULING. London: Routledge, c1985. ISBN 0-416-41630-6.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *