0

Fanouškovské teoretizování a úloha Redditu

Autor: Adam Musil

„Viděl jsem na Redditu lidi věnující více práce a úsilí snaze přijít na kloub seriálu než psaní disertační práce. Nádhera.“

infamous_jamie[1]

Fanouškovské komunity a možnosti internetu

Tato práce se zabývá fenoménem současnosti, jímž je fanouškovské teoretizování o uměleckých dílech – knižních ságách, seriálech aj. – a podrobné rozebírání těchto děl fanouškovskou komunitou. Není výjimkou, že právě fanoušci rozkryjí rozuzlení mysteriózního seriálu dříve, než se vůbec objeví na televizních obrazovkách, že klíčový zvrat v komorním dramatu je v době odvysílání už očekávaným cliffhangerem, který pozbyl svého efektu.

K rozmachu tohoto jevu pochopitelně velkou mírou pomohl rozvoj internetu. Nejen tím, že spojit se mohou fanoušci díla z celého světa, jelikož přístup k internetu už dnes mají více než 3,7 miliardy lidí[2], a společně potom dílo rozebírat, ale i z hlediska technické stránky.

Vysokorychlostní internet umožnil zcela novou zkušenost. Divák, jenž se těší na zhlédnutí druhé série svého oblíbeného seriálu, už nemusí svůj volný čas přizpůsobovat televiznímu programu. Dokonce ani nemusí dopředu nastavovat nahrávání na VHS či DVD. Vysokorychlostní internet přinesl možnost mít epizodu seriálu na dosah ruky, kdykoliv se uživateli zachce. Už není třeba několik minut čekat, než se načte video na YouTube, jako tomu bylo v dobách telefonického připojení. Internet nyní ovládá stream – nepřetržitý tok audiovizuálních děl, která jsou uživatelům přístupná dvacet čtyři hodin denně.

To má řadu důsledků. Zaprvé, seriály se staly dostupnými celosvětově, kdy jedinou překážkou k okamžité konzumaci může být jazyková bariéra[3]. To znamená násobně větší publikum, které dává vzniknout násobně větší základně zarytých fanoušků. Zadruhé, pokud se seriál stane úspěšným (např. Game of Thrones), je třeba se na novou epizodu podívat nejlépe okamžitě, protože při návštěvě internetu riskujete vyzrazení zvratů a důležitých momentů – z pasivního diváka před televizní obrazovkou se stává aktivní fanoušek, který v lepším případě vyhledává placený stream, v horším případě brázdí pirátské zátoky internetu. Problém časové naléhavosti dovedl k prozatímnímu maximu Netflix, když se rozhodl první sérii (a následně i všechny další) svého seriálu House of Cards uvést najednou.

Diváka tím dostal do pozice, kdy si musí kdekoliv na internetu dávat veliký pozor, dokud nestihne zkouknout třináct hodin seriálu. Právě tento krok Netflixu podtrhnul trend tzv. binge-watchingu, tedy sledování rozsáhlých sérií naráz. Paradoxně tím odpadá svoboda, kterou divák získal odtržením od televizního ovladače, a nahrazuje ji tyranie časového presu. Pokud si chcete seriál užít, aniž byste věděli, co se stane, musíte se na něj podívat okamžitě.

Na druhou stranu to znamená, že velké množství diváků, které se na novou epizodu okamžitě podívalo, hledá platformu, kde se může podělit o své dojmy, aniž by kazilo zážitek lidem, jež onen cliffhanger teprve čeká. Takovou platformou může být například Reddit.

Ještě než přejdu k samotnému líčení fanouškovských komunit na Redditu, považuji za nutné podotknout, že by bylo samozřejmě mylné se domnívat, že fanouškovské teoretizování přišlo až s internetem. Důkazem opaku je např. seriál Twin Peaks z počátku 90. let, kdy přístup k internetu měly celosvětově pouhé tři miliony lidí[4], přesto kolem tohoto díla vznikl kult, který přetrvává dodnes[5] (a který je v současné době oživen pokračováním seriálu).[6] Internet všechny tyto jevy pouze umocnil a zviditelnil.

Reddit

Právě na Redditu lze toto umocnění a zviditelnění jasně ilustrovat. Nejprve je ale třeba ve stručnosti popsat Reddit a princip jeho fungování.

Reddit v roce 2005 založili programátor a webdesigner Steve Huffman a podnikatel Alexis Ohanian. Název webu je slovní hříčkou postavenou na anglickém „I read it on reddit.“. Web se tituluje jako domovská stránka internetu, což by mohlo být docela dobře možné kvůli povaze této stránky.

Záměrně jsem dosud nepoužil sousloví sociální síť. Byť obecně se v souvislosti s Redditem o sociální síti hovoří a sami autoři tak svůj projekt titulují, domnívám se, že v českém prostředí může být označení sociální síť trochu zavádějící, respektive ne tak přesné jako označení fórum.

Před nástupem sociálních sítí a webu 2.0 byla právě komunitní fóra v České republice velice oblíbeným způsobem sdílení informací s určitou skupinou lidí (např. fanoušků počítačové hry, určitého hudebního žánru apod.) a jejich obliba přetrvává i dnes, byť nástup Facebooku značnou část možností pokryl a spousta uživatelů si nyní vystačí s ním.

Reddit má dle mého názoru k fóru blíže než k sociální síti typu Facebook nebo Twitter. Ještě přesněji řečeno jde o určité podhoubí pro jednotlivá dílčí fóra – subreddity. Subreddit si může založit kdokoliv k jakékoliv příležitosti. Ač existuje velké množství obecných subredditů[7], skutečné kouzlo a síla Redditu spočívá v subredditech specifických. Ty jsou věnovány právě konkrétním seriálům, knižním sériím, videohrám, koníčkům atp. a přináší často velmi bohaté a vyčerpávající diskuze ve velmi specifických tématech. Jako příklad specifického subredditu uvedu ten, kterým se zabývám v této práci: r/westworld.

Tento subreddit představuje relativně početnou fanouškovskou základnu. K 30. květnu 2017 měl 205 tisíc odběratelů, čímž se řadí na 332. příčku[8] mezi subreddity podle velikosti členské základny.[9]

Možnost koncentrovat tak velké množství fanoušků na jednu webovou stránku vytváří ideální podmínky pro rozbor jakéhokoliv uměleckého díla. Ilustrovat tento jev lze na příkladu seriálu Westworld.

Seriál Westworld a jeho fanoušci na Redditu

Tuto desetidílnou sérii odvysílala HBO na podzim roku 2016 – první díl byl odvysílán 2. října, finále řady potom 4. prosince. Hned první díl mezi fanoušky vyvolal obrovskou odezvu, kterou reflektuje i počet odběratelů daného subredditu – ačkoliv subreddit existuje od 9. července 2013, trvalo to téměř tři roky, než dosáhl mety tisíce odběratelů (21. červen 2016). 3. října, tedy den po odvysílání prvního dílu, se stal nejrychleji rostoucím subredditem na celém redditu (což během vysílání první série ještě několikrát zopakoval). V polovině listopadu už měl subreddit přes 100 tisíc odběratelů.[10]

Vzhledem ke komplikované podstatě seriálu bylo nasnadě, že fanoušci sjednotí síly, aby porozuměli ději, postavám a časovým linkám.[11] To se do jisté míry dařilo – v subredditu se objevovala řada později potvrzených teorií[12], velké množství opozitních názorů, „alternativních“ rozborů[13] i pokusů o chronologické řazení děje[14]. Odběratelům, a především přispěvatelům r/westworld se postupně podařilo s předstihem odkrýt valnou většinu událostí (ne-li všechny, není v lidských silách toto ověřit), které se později skutečně objevily na televizní obrazovce. V této práci bych se rád zmínil alespoň o některých z nich.

Teorie o Bernardovi a Arnoldovi

Jedním z hlavním plot-twistů seriálu Westworld byla samotná postava Bernarda Loweho, jednoho z protagonistů. Diváci postupně poznávají Bernarda jako šéfa programátorské divize futuristického parku. V sedmé epizodě (odvysílána 13. 11. 2016) se ukáže, že Bernard sám je pouze robot, nikoliv člověk. Další odhalení přišlo v díle devátém (27. 11. 2017), kdy se ukázalo, že Bernard byl stvořen podle předobrazu reálného člověka – jednoho ze zakladatelů parku Arnolda Webera, klíčové postavy, která se ale v seriálu zdánlivě nikdy neobjevila, pouze se o ní hovořilo.

Fanouškovská komunita v subredditu seriálu dokázala rozkrýt Bernardovu skutečnou identitu už před odvysíláním sedmé epizody, přičemž v daném diskuzním vláknu[15] jsou předloženy nepřímé důkazy o celé zápletce, kdy Bernard = robot = Arnold. A nejen to, ve vláknu je i rozvedeno, kdo a proč Bernarda stvořil podle Arnoldova vzoru:

If this is true, then this means that Ford most likely built Bernard in Arnold’s image. Arnold and he were close friends and partners and I genuinely believe that Ford regrets how Arnold died, although obviously this is yet to be determined in the show.[16]

Uvedená spekulace se později v seriálu do detailu vyplnila.

Tajemství labyrintu

Dalším příkladem založeným na podobném principu je záhada o labyrintu. O něm se postavy v průběhu seriálu několikrát zmiňují, není ale jasné, o jaký labyrint by mělo jít. Divákovi je pouze sděleno, že podstatou je dostat se do jeho středu.

Pravá podstata labyrintu je odkryta až v poslední epizodě seriálu (4. 12. 2016). Fanoušci se o roli labyrintu pro děj seriálu přeli po celý jeho průběh a teorií existovalo mnoho. Jednu z těch nejpodrobnějších a nejpropracovanějších nabídl uživatel IamAbernathy 23. 11. 2016.[17] Jeho teorie se později ukázala být pravdivá.

William a muž v černém

Posledním příkladem úspěšných fanouškovských teorií je rozkrytí identity „muže v černém“. Od prvního odvysílaného dílu fanoušci spekulovali, že muž v černém je starší verze Williama – o tuto spekulaci se také do značné míry opíraly domněnky o více časových liniích a naopak. Obě teorie se ve výsledku ukázaly jako pravdivé.

Příspěvek[18] v subredditu seriálu ze 14. listopadu 2017, teorizuje nejen o identitě Williama, ale také o identitě Bernardově (rovněž se trefuje se spekulací o tom, že Bernard je robot sestavený podle Arnoldova obrazu) a rovněž správně zařazuje určité události do chronologické posloupnosti (ta se plně vyjeví až v posledním díle). Jedná se pravděpodobně o nejpřesnější a zároveň nejrannější komplexní odhad rozuzlení seriálu, který se v subredditu objevil.

Samotné příspěvky jsou často spíše vyústěním diskuze pod příspěvky jinými. Bylo by mylné se domnívat, že bez výjimky dokáží jedinci rozklíčovat velmi hluboko ukryté významy. Ve spojení s desítkami tisíc podobných nadšenců, ve vzájemné interakci, ovšem spočívá nesmírná detektivní síla, která dokáže předběhnout tvůrce seriálů či knižních sérií v dedukci toho, co přijde.

Konkrétně jeden z tvůrců Westworldu Jonathan Nolan o Redditu a fanouškovské komunitě promluvil:

„Já přes sociální sítě nejsem. Nemám Facebook, Twitter, Instagram, nic. (…) Na Redditu mám možnost zjišťovat věci a upřímně, většina obsahu z Redditu se na ostatních webech objeví za dva dny. Je to neskutečně zajímavý koncentrát moudrosti. (…) Na něčem pracuješ a víš, že máš za sebou tuhle kolektivní inteligenci, která se snaží přijít na kloub tomu, co děláš. (…) Je to fantastická komunita, milujeme ji.“[19]

Závěr

Na příkladu seriálu Westworld bylo ukázáno, jak mocným nástrojem je pro fanouškovskou komunitu platforma pro sdílení nápadů a teorií. Reddit je k tomuto účelu ideálním prostředím, jak ukazují četné příklady.[20] Jde o neobyčejně aktuální problematiku, které v rozvoji pomáhá řada faktorů. Zaprvé, jak už bylo nastíněno podrobně výše, jde o dostupnost vysokorychlostního internetu. Zadruhé je potom klíčovým faktorem samotná televizní tvorba a trend tzv. quality TV, kdy pro televizní obrazovky vznikají stále propracovanější, nákladnější, rozsáhlejší a výpravnější díla.

Nelze čekat, že by tento trend snad v blízké době ustoupil. Nejenže každoročně vzniká velké množství nových seriálů, které přitáhnou pozornost diváků, firmy investují značné prostředky do televizní produkce[21], a v neposlední řadě jsou početné fanouškovské základny skutečně aktivní a úspěšné. Do hledáčku milovníků teoretizování se tak nedostávají jen seriály typu Westworld, které přímo vyzývají divákův mozek k práci, ale i na první pohled jednodušší série jako Fargo, Better Call Saul aj. Aktuálně lze očekávat, že velkou vlnu fanouškovského teoretizování zvedne třetí řada výše zmíněného kultovního seriálu Twin Peaks.

Seznam zdrojů

 • EMAMI, Gazelle, RIESMAN, Abraham. Westworld’s Creators on How They Feel About Fan Theories, and What They’ll Do Differently in Season Two. Dostupné online: http://www.vulture.com/2016/12/westworld-creators-on-fan-theories-and-season-2.html
 • LAVERY, David. Full of Secrets: Critical Approaches to Twin Peaks. Wayne State University Press, 1995. ISBN 0-8143-2506-8.

Využité webové stránky

 • https://www.internetworldstats.com/stats.htm
 • http://redditmetrics.com/
 • https://www.reddit.com/r/twinpeaks/comments/6cxbb1/s3e4_wait_a_second/dhyy0ft/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5aa5kc/popular_theory_floating_around_this_subreddit/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5aq40c/official_westworld_theories_speculation/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5cavb4/two_eras_theory_debunked/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5f9h59/spoilers_timeline_of_events_as_i_understand_it/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5c6gaa/the_truth_behind_bernard_he_is_actually/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5eebky/the_maze_is_all_that_matters_now/
 • https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5cws7m/i_truly_think_ive_just_figured_out_the_rest_of/
 • http://twinpeaks.wz.cz/index.htm
 • http://www.worldmapper.org/display.php?selected=335

[1] https://www.reddit.com/r/twinpeaks/comments/6cxbb1/s3e4_wait_a_second/dhyy0ft/

[2] https://www.internetworldstats.com/stats.htm

[3] Jež je ovšem překonána zpravidla během několika hodin titulkami vytvořenými právě fanoušky.

[4] http://www.worldmapper.org/display.php?selected=335

[5] Lavery, David. Full of Secrets: Critical Approaches to Twin Peaks. Wayne State University Press, 1995. ISBN 0-8143-2506-8.

[6] Ten se, byť se zpožděním, odrazil i v českém prostředí – důkazem budiž jednoduchý web z počátku tisíciletí, který by se dal považovat za ranný předobraz fanouškovského teoretizování na sociálních sítích. (http://twinpeaks.wz.cz/index.htm)

[7] r/pics pro obrázky, r/funny pro zábavný obsah, r/politics pro politická témata apod.

[8] Celkový počet subredditů přesahuje jeden milion.

[9] Pro statistiky je využit nástroj redditmetrics – tento web poskytuje řadu zajímavých „redditovských“ statistik, k dispozici online zde: http://redditmetrics.com/r/westworld

[10] Všechna data z http://redditmetrics.com/r/westworld

[11] Zpočátku nepanovala ani jasná shoda na tom, kolik časových linií vlastně v seriálu sledujeme – i když majorita fanoušků podporovala teorii dvou rovin, odhady se pohybovaly od jedné do pěti linií, viz např. https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5aa5kc/popular_theory_floating_around_this_subreddit/

[12] Zřizována byla speciální diskuzní vlákna, aby si subreddit zachoval přehlednost po odvysílání nového dílu – fanouškovské teorie (prezentované často pouhými screenshoty a nepodložené textem) subreddit zcela zaplavily. Viz např. https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5aq40c/official_westworld_theories_speculation/

[13] viz např. https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5cavb4/two_eras_theory_debunked/

[14] viz např. https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5f9h59/spoilers_timeline_of_events_as_i_understand_it/

[15] https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5c6gaa/the_truth_behind_bernard_he_is_actually/

[16] tamtéž

[17] https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5eebky/the_maze_is_all_that_matters_now/

[18] https://www.reddit.com/r/westworld/comments/5cws7m/i_truly_think_ive_just_figured_out_the_rest_of/

[19] http://www.vulture.com/2016/12/westworld-creators-on-fan-theories-and-season-2.html

[20] Subreddit Westworldu ještě patří ke skromnějším, co se teoretizování týče – vybrán byl proto, že ho lze popsat na ploše seminární práce. Například subreddit věnující se knižní sáze Píseň ledu a ohně je počtem odběratelů, frekvencí příspěvků a jejich rozsahem na jiné úrovni.

[21] Příkladem budiž Netflix s dramaty jako House of Cards nebo The Crown či Amazon Prime produkující show navazující na Top Gear.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *