0

KONFERENCE: Aktuálne otázky politiky VIII.

ZAMERANIE KONFERENCIE
Tematické zameranie vedeckej konferencie predstavuje platformu pre stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa aktuálnymi témami skúmania domácej a zahraničnej politiky z multidisciplinárneho hľadiska politológie, medzinárodných vzťahov, histórie, ekonomiky, histórie, verejnej správy, sociológie a mediálnych štúdií.

TÉMATICKÉ OKRUHY
1. Aktuálne otázky teórie politiky a komparatívnej politiky
2. Aktuálne otázky domácej politiky
3. Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky
4. Aktuálne otázky Európskej únie
5. Aktuálne otázky sociálnej politiky
6. Aktuálne otázky politickej komunikácie a politického marketingu
7. Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu v Slovenskej republike

MIESTO KONANIA
Hotel Flóra – Trenčianske Teplice

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Zaslanie prihlášky: 8. februára 2019
Akceptácia prihlášky: 10. februára 2019
Úhrada poplatku: 15. február 2019
Zaslanie príspevku: 28. február 2019
Konanie konferencie: 7-8. marca 2019

POPLATOK
Konferenčný poplatok vo výške 79 eur (vrátane DPH), respektíve (konferenčný poplatok vo výške 49 eur pre doktorandov) zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie počas konferencie, ubytovanie, tlač konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie publikácií.
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. februára 2019 podľa pokynov.

ÚDAJE K PLATBE
Katedra politológie, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0006 5420, SWIFT: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica , Variabilný symbol: 590012 P
Správa pre prijímateľa: uviesť vložné na konferenciu + meno účastníka.

kontaktný e-mail : konferencia2019.politologia@tnuni.sk

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *