0

Binge-watching

Binge-watching je způsob sledování televizních obsahů, který je tzv. maratonový. Znamená konzumaci jednoho velkého celku najednou (např. celé sezóny).

Tento fenomén byl umožněn zejména technologickým vývojem, a to již s prvními rekordéry umožňujícími záznam TV obsahu a pozdější zhlédnutí. Nahrávací zařízení přinesly značné osvobození z časového a prostorového diktátu médií, člověk již nemusel čekat v určitý čas v obývacím pokoji (s příchodem notebooků a tabletů či smartphoneů), ale mohl začít konzumovat mediální sdělení prakticky kdekoli a kdykoli. V současnosti je binge-watching spojen zejména s tzv. VoD platformami (video on demand) typu Netflix či Hulu. Například Netflix k binge-watchingu v důsledku nabádá, následující epizoda určitého pořadu se začne přehrávat již 15 vteřin před skončením epizody probíhající. To může podporovat touhu po maratovovém způsobu sledování

Fenomén binge-watchingu se váže již k příchodu DVD disků, které obsahovaly např. celou sezónu konkrétního seriálu, případně i několik sezón. Tato predispozice zanechala potencialitu sledování zcela na divácké osobnosti a tak se jedinec mohl dívat s určitou periodicitou (např. jeden díl denně/týdně) nebo mohl obsah zhlédnout tzv. na posezení. Binge-watching, stejně jako binge-eating či binge-drinking, je vnímán jako nezdravý způsob konzumace a v důsledku sebepoškozující chování. Implikuje ztrátu kontroly (podobně jako u nadměrné konzumace alkoholu). Z tohoto hlediska je zajímavý aspekt kulturního eltitismu, jelikož čtení knihy tzv. na jeden zátah není vnímané jako sebezničující nýbrž ducha povznášející. Samozřejmě je podstatné, o jakou knihu se jedná (červená knihovna má nižší hodnotu než Zločin a trest F. M. Dostojevského), zde se však opět objevují hodnotící hlediska v pohledu na kulturní artefakty. Provozování binge-watchingu je pak mnohdy doprovázeno pocitem viny z nedostatečné socializace, resp. účasti v sociálních interakcích.

Dříve byl binge-watching (a podobné způsoby tzv. close readingu mediálních obsahů) připisován zejména fanouškům, a to protože jakýkoli záznam určitého obsahu (ať už DVD či archiv VoD) umožňuje znovusledování, vracení a opakované zhlédnutí. V současnosti je patrné, že binge-watching provozují i běžní diváci, tedy nefanoušci. Podobně jako ve výzkumu čtení ženských romancí Janice Radway (1991) i v případě binge-watchingu se objevují tendence ospravedlňovat tento druh sledování vysokou kvalitou daného obsahu, a tedy jistou kulturní hodnotou. Binge-watching začíná být v současnosti asociován s quality a cult TV dříve považovaných za doménu fanoušků. To vše poukazuje na současný trend stírání hranic mezi kultem a mainstreamem.

 

Literatura

Jenner, Mareike. 2015. Binge-watching: Video-on-demand, quality TV and mainstreaming fandom. Pp. 1-17 in International Journal of Cultural Studies.

Radway, Janice. 1991. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. The University of North Carolina Press.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *