Fanspeak

Fanspeak je v překladu fanouškovský jazyk, lze jej chápat jako specifický zájmový žargon konkrétních skupin fanoušků (fandomů).

Prostor fanouškovské tvorby a fanouškovských skupin je velice specifický a rozmanitý. K této specifičnosti patří samozřejmě i jazyk. Fanoušci jsou jeho prostřednictvím schopni vytvářet pomyslnou lingvistickou hranici, jak sami mezi sebou, tak mezi sebou a „nefanoušky“. Fanouškovský jazyk, tzv. fanspeak, je intencionální strategií fanouškovského psaní, která poskytuje autorům status mocné a aktivní síly vymezující se vůči originálním autorům, ale v důsledku také vůči nepatřičným subjektům v konkrétních fandomech. (Srovnej Herzog, 2013: 1) Fanouškovský jazyk hraje ve fan fiction zásadní roli, je přítomen stále, minimálně každý popis příběhů (lze si představit jako novinový perex) jej obsahuje. Skrze určité výrazy fanspeaku dokáže zkušený čtenář okamžitě rozpoznat klíčové informace z hlediska obsahu, zaměření a časoprostoru textu. (Ibidem: 3) Existuje všeobecný, globální, fanžargon, který se ještě dělí na dílčí, lokální, žargony, jež jsou typické pro konkrétní fandomy. Alexandra Herzog popisuje různé strategie vzniku fanspeaku a uvádí mezi nimi konstituci zkratek, akronym a spojenin slov, vedle nichž se objevují redefinice slov, postulování zcela nových významů a vznik neologismů. Dochází rovněž k přejímání slov z jiných jazyků, které se buď adoptují s původním významem, nebo jsou významově přeformulovány. (Srovnej Herzog, 2013: 6)

Bibliografie

HERZOG, A. The Power of „AH, E/B, Very OOC“: Agency in Fanfiction Jargon. Current Objectives of Postgraduate American Studies [online], January 2013, vol 14., no. 1, p. 1-23. ISSN: 1861-6127. [cit. 2014-03-18].  Dostupný z WWW: http://copas.uni-regensburg.de/article/view/158/204.

Související hesla: fanouškovská studia

 

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.