0

Kulturální obrat

Kulturální obrat je proces, který proběhl v sociologii a humanitních vědách, zjednodušeně podáno se jedná o postupný sled kroků, jimiž se kultura během dvacátého století stala plnohodnotnou a nezávislou analytickou kategorií.

„Původní pozitivistická sociologie, která vyvrcholila Durkheimovoou teorií sociálních faktů, byla tímto procesem ve své jedinečnosti znejistěna a otevřel se prostor stále neutuchajících dohadů o tom, zda lidský, lidmi vytvořený a obývaný svět kolem nás je lépe chápat jako společnost (a tedy za pomoci sociologie), nebo jako kulturu (volněji a bez pevného disciplinárního ukotvení).“ (Reifová, 2010: 13)

Kultura se dostává do centra pozornosti jako nehotový, fluidní a stále se měnící význam.

Bibliografie

REIFOVÁ, Irena. Obrácené století: „Kulturální obrat“ jako postdisciplinární událost. In EDWARDS, T. Kulturální teorie. Klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 20010, s. 12-21.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *