Queer baiting

Primárně lživá komerční strategie, tzv. queerbating. Přestože pojem prozatím nedisponuje silnou akademickou etablizací (Chlumská & Jansová & Jedličková, 2015, pp. 36-40), mezi fanoušky i mnohými akademiky/akademičkami se jedná o známý fenomén mediální manipulace. Queerbaiting (v naivním překladu queer vábení) je strategie, v níž tvůrci oficiálních mediálních obsahů naznačují možnou neheterosexuální podstatu vztahu dvou postav, běžně tím reagují na fanouškovské ohlasy a fem/slash interpretace. Lživá či falešná podoba tohoto fenoménu tkví ve snaze zachovat co nejširší publikum daného obsahu, tedy konzervativně heterosexuální, neheterosexuálně přátelské i neheterosexuální. Queerbaiting se projevuje v samotném obsahu, a to většinou naznačovanými, ale nikdy nenaplněnými romantickými vazbami dvou postav. Pro mnohé členy konzervativního publika (zde ve smyslu heteronormativně a patriarchálně smýšlejícího) jsou tyto náznaky nepostřehnutelné, pokud však nastane situace, v níž snahy tvůrců nabudou na větší patrnosti, následuje období popírání, jednak v oficiálních promluvách tvůrců, jednak v samotném ději, kde je daná postava alespoň na určitou dobu (ale ne příliš dlouhou, aby nedošlo k odpuzení neheterosexuální části publika) spárována heteronormativně (ibid.).


 

[1] Týká se ale i tzv. slash párování, příkladem jsou seriály Sherlock či Supernatural.

[2] Zde je třeba upozornit, že dříve mohly být tyto strategie užívány jako prostředek vyhnutí se cenzuře, kdy byl romantický vztah neheterosexuálního rázu pouze subtilně naznačován. Známým příkladem, v němž byla tato strategie užívána, je seriál Xena.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.