0

TIP na čtení: Queer Comrades: Gay Identity and Tongzhi Activism in Postsocialist China

This exploration of gay identity and queer activism in the People’s Republic of China today is more than a study of ‘queer China’ through the lens of male homosexuality; it also examines identity, power and governmentality in contemporary China, as… Continue Reading

0

Boření mýtů. K současné neheteronormativní televizní produkci

Obraz lesbických, gay, bisexuálních, transgender a obecně queer (neboli LGBTQ) postav v mediálních obsazích i nadále patří v České republice mezi okrajová zkoumání v rámci výzkumů mediální reprezentace. Doposud provedené výzkumy jsou vskutku jen marginální částí v existujícím vědeckém diskursu. Předkládaná monografie vyplňuje tyto… Continue Reading

0

Slovník kulturálních studií

BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. Kulturální studia jsou mladým oborem především mediálních studií. Vycházejí z neomarxistických zdrojů a z literární kritiky meziválečné Frankfurtské školy, která se jako první kulturní disciplína začala systematicky věnovat „druhořadému“ kulturnímu průmyslu. Přehledný… Continue Reading

Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives

ŠMÍDOVÁ, Iva – ŠLESINGEROVÁ, Eva – SLEPIČKOVÁ LENKA. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectvies. Brno: Muni Press, 2015. Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace… Continue Reading

0

Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky

SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou autorky… Continue Reading