0

13. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

Termín gender se aktuálně řadí mezi nejčastěji skloňované pojmy ve veřejném prostoru a jeho – ne vždy zcela relevantní a reflektované – užívání se stalo zcela běžnou součástí slovníku odborné i laické společnosti. Gender se tak postupně stává poměrně všeobjímající a poněkud těžko uchopitelnou kategorií,… Continue Reading