0

Jakub Macek – Média v pohybu: K proměně současných českých publik

„Kniha shrnuje zjištění autorova tříletého výzkumného projektu „Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí“. V návaznosti na kvalitativní a kvantitativní šetření a s oporou v Giddensově teorii strukturace se věnuje čtyřem základním dimenzím… Continue Reading