0

Popular music in communist and post-communist Europe: state of research, perspectives

Populární hudba v komunistické a postkomunistické Evropě

28. březen 2017 – 29. březen 2017
Mezinárodní konference

Téma populární hudby v době komunismu či v éře přechodu k demokratické společnosti se v posledních letech těší poměrně velkému zájmu akademiků. Charakteristické jsou přitom dvě skutečnosti: mezinárodně významný výzkum na daném poli většinou vychází z aktivit badatelů „odjinud“, často z angloamerické oblasti; vstupuje-li do diskuze „domácí“ věda, například ta česká, pak jde většinou o obory soudobé dějiny, sociologie, literární věda atp., nikoliv o muzikologii, dříve na daném poli tak úspěšnou.

Cílem konference je zvrátit nepříznivý stav, respektive sjednotit či mobilizovat komunitu badatelů postkomunistické Evropy na poli ,,Popular Music Studies“, a to pod záštitou oboru muzikologie. Akce, doprovázená výstavou Jazzové sekce 1971-1988 včetně besedy s představiteli dané instituce, přivítá okolo padesáti řečníků mnoha evropských i mimoevropských zemí. S příspěvky zaměřenými na rozmanitou problematiku jazzu, rocku, popu, lidové hudby atp. včetně všech hudebních, estetických, politických, ideologických, sociálních, organizačních a jiných souvislostí vystoupí vedle domácích badatelů hosté z Polska, Mad’arska, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Estonska, Albánie, Makedonie, Srbska, Chorvatska, ale i Rakouska, Německa, lrska, Velké Británie nebo Spojených států.

Hlavní referát přednese americký historik Timothy W. Ryback, autor jedné z prvních knih na dané téma vůbec. Právě okolnosti výzkumu, jež vlivné publikaci Rock Around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, 1954-1988 (Oxford University Press, 1990) předcházely, budou převážným obsahem Rybackova referátu; přirozeně zde nebudou chybět ani reflexe československé hudební kultury konce osmdesátých let včetně zkušeností z osobních setkání a rozhovorů s osobnostmi, jakými byli Michael Kocáb nebo Václav Havel.

Konference, jež svým rozsahem i tematickým zaměřením nemá v kontextu domácí hudební vědy posledních dvaceti let obdoby je otevřena jak návštěvníkům z řad akademického světa, tak i laické veřejnosti.

Pořádá

Katedra muzikologie FF

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla a posluchárna Roberta Smetany

Plný program lze nalézt na: http://popconference.upol.cz/programme/ 
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *