0

Linda Brannon: Gender – Psychological Perspectives

BRANNON Linda. 2015. Gender: Psychological Perspectives. Sixth edition. Psychology Press. ISBN 1317348133.

Kniha přináší jak konstruktivistický, tak biologický pohled na gender a jejich popis. Zaměřuje se zejména na historii pohledu oboru psychologie na tento problém, ani tak ale nelze považovat knihu za určenou pouze pro psychology. I autorka sama se totiž zabývá otázkou, zda by se studiu genderu měla věnovat právě psychologie. Pro kulturální studia je publikace vhodná zejména díky své rozsáhlosti a podrobnému vysvětlení v rozdílu jednotlivých pohledů na problematiku genderu. Publikace se snaží rovnoměrně věnovat mužským i ženským studiím. Od str. 167 se navíc publikace začíná věnovat vysvětlení tzv. genderových stereotypů. (Kateřina Černohorská)

Anotece/Annotation:

This bestselling text presents research about gender and helps students think critically about the differences between research findings and gender stereotypes. It examines the biology and social context in which women and men express gendered behaviors. Defining gender as the behaviors and attitudes that relate to (but are not entirely congruent with) biological sex, the book focuses on research and scholarship to provide the material for a critical review and an overall picture of gender from a psychological perspective. To highlight how research findings can relate to people’s lives, the book supplements the review of scholarly research with personal, narrative accounts of gender-relevant aspects of people’s lives.  To emphasize the cross-cultural perspective of gender, the book including a section on diversity in most chapters but also weaves diversity issues throughout the text. The personal narrative and diversity highlights help to balance the research-based scholarship with the personal experience of gender.

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *