0

Fanonicko-kanonická konverzace aneb Vliv Star Wars komunity fanoušků na Lucasfilm

Autor: Zdeněk Fučík

Úvod

Každý mediální produkt potřebuje podporu ze strany příjemců. Získat si stálé fanoušky a tím i stabilní přízeň a odbytiště je základem úspěchu. SW univerzum se začalo rozpínat od roku 1977, kdy byl do kin uveden první film. Od té doby se neustále rozvíjí a na tomto vývoji mají do určité míry podíl právě fanoušci. Jak velkou úlohu však sehrávají? Existuje možnost, aby tvůrci naslouchali svým příjemcům a vedli s nimi plnohodnotnou komunikaci, na jejíž základě by společně utvářeli celý tento kulturní fenomén?

Konverzace mezi tvůrci a fanoušky

Vyjednávání mezi fanoušky a producenty bylo vždy s fandomem určitého mediálního produktu neodmyslitelně spojeno. Fanoušci se snažili vydobýt si podíl na rozhodováních, která se týkala jejich sledovaného produktu. Některé tyto tendence byly úspěšné, jiné nikoliv. Každopádně snaha ovlivňovat výslednou podobu či alespoň směřování patřila, i nadále patří k fanouškovským aktivitám. Henry Jenkins tyto tendence ukazuje zejména na televizním vysílání, při čemž se fanoušci těchto pořadů shlukují do organizovaných celků, aby zamezili zrušení seriálu a tímto způsobem tak dali najevo jeho tvůrcům, že mají zaručenou jejich podporu i sledovanost. Někdy se tímto způsobem snaží zamezit stávajícímu směřování děje, které může vést do takových situací, se kterými nesouhlasí.[1]

Tento fenomén neplatí samozřejmě jen pro televizní produkci, nicméně jsou tyto fanouškovské tendence patrnější především kvůli seriálové povaze televize. Úspěšné seriály se vysílají několik let a za tuto dobu je dostatek prostoru na vytvoření fanouškovské podpory, která má mezi sériemi, případně i díly, čas na vyjádření svých reakcí. Tyto tendence jsou tak i na velkém plátně nejpatrnější na filmových sériích.

I přesto, že některé mediální produkty mohou mít za sebou aktivní fanouškovskou základnu, nemusí to vždy stačit k tomu, aby seriál dokázal být výdělečný. Z toho plyne, že úspěšnost těchto snah závisí na velikosti fandomu. Věrná, ale v globálním měřítku zanedbatelná podpora tak pravděpodobně příliš tvůrce neosloví. Fandom SW je však natolik rozšířený a početný, že hlasy fanoušků jsou nezanedbatelné.[2]

Star Wars jako nejen fanouškovský fenomén již 40 let

Svět SW má po celou dobu své existence nezanedbatelný dopad na světovou kulturu. Citace, nejrůznější parafráze i narážky se objevují v nejrozmanitějším spektru filmové, televizní, ale i literární tvorby. Zejména tedy v komediálních žánrech. Heterogenní fanouškovská základna tvoří rozmanité prostředí, ve kterém se SW nadále přenáší a rozrůstá i napříč generacemi. To vše doplňuje rozsáhlý merchandising, který je se značkou od počátku jednomyslně spojený. Logo Star Wars se tak objevuje na nejrůznějším zboží. Nejen těmito zmíněnými cestami se SW dostaly do podvědomí široké veřejnosti, která ani nemusela být s původním materiálem obeznámena.

SW fandom je živou kulturou, kterou podporují také tvůrci mimo jiné i oficiálními oslavami SW Celebration, které se konají vždy několik dní. Na těchto celosvětových shledáních mají fanoušci příležitost se setkat nejen s tvůrci, ale i s představiteli jednotlivých rolí. S těmi všemi jsou vedeny diskuze, které poodhalují nejnovější informace o blízké i vzdálenější budoucnosti SW univerza. Součástí mnoha panelů jsou nejrůznější filmové i obrazové upoutávky, zajímavosti, hudební vystoupení i slavnostní přehlídky. Jednotliví výrobci také představují své výrobky se SW tématikou, z nichž některé jsou exkluzivně k dostání právě jen u příležitosti těchto oslav.[3]

Vesmírná sága se dostává do podvědomí i přes pojmenovávání dětí. Po záporné postavě v nejnovějších filmech se jmenuje stále více dětí v USA. Kylo se totiž stal chlapeckým jménem s největším nárůstem. Zajímavým faktem je, že se jedná o negativní postavu, která v příběhu vystupuje jako neurotická a v závěru zavraždí vlastního otce, oblíbeného Hana Sola.[4] SW si tak zřejmě nalezlo cestu do jakéhokoliv zákoutí každodenního života a jeho vliv v následujících letech jen tak nevymizí.

Projevy fanouškovské základny a jejich vliv na utváření SW univerza

Z výše uvedeného vyplývá, že se SW vyznačují značnou fanouškovskou podporou, která je prohlubována a podporována i oficiální institucí. Její hlas je nezanedbatelnou součástí a fanoušci tak participují na celkovém utváření univerza. Následující případy, které zdaleka nejsou vyčerpávajícím přehledem, by měly poukázat na to, jak se může taková komunikace mezi fanoušky a tvůrci prakticky projevit.

Fanouškovské založení SW dne a jeho přijetí tvůrci

Dnes již známý SW den vznikl jako slovní hříčka, která se začala sdílet mezi fanouškovskou základnou. Původní signifikantní filmovou frázi „May The Force Be With You“ upravili na „May The 4th Be With You“ a poukázali tak touto změnou na 4. května. S rozmachem internetu a propojení fanoušků po celém světě se v tento den začala mezi nimi oslavovat vesmírná sága a vše, co je s ní spojené.[5]

Toto podvědomí o hvězdném světě, a s ním spojených trendů, se rozšířilo i do dalších oblastí života. Alan Arnold, který sbíral materiály pro kroniku o vytváření druhého dílu Impérium vrací úder z roku 1980, nalezl vůbec poprvé zaznamenané užití této slovní hříčky v populární kultuře při vítězství Margaret Thatcherové v roce 1979.[6] Její politická strana si zadala reklamu v London Evening News ve znění „May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations.“[7]

SW den získává na popularitě až do takové míry, že jej Lucasfilm[8] začal oficiálně podporovat a sdílet nejrůznější fanouškovské aktivity provozované k oslavě tohoto dne. S touto zvýšenou pozorností, umocněnou i oficiální podporou, začalo stále více partnerů 4. května nabízet slevy, exkluzivity i dárky zdarma, a také pořádat sešlosti i různé zábavní aktivity se SW tématikou.[9]

Tento den byl založen fanoušky, a tak jsou i jeho každoroční oslavy především zaměřeny na ně. Na sociálních sítích se sdílejí nejrůznější způsoby, kterými si tento den fanoušci vesmírné ságy po celém světě připomínají.[10] Uznání tohoto počinu i oficiálními autoritami je ukázkovým příkladem vzniku populární kultury tak, jak o ní hovoří John Fiske. To, co je populární vychází ze zdola, tedy od lidí.[11] Lucasfilm bere na svou početnou fanouškovskou základnu ohled a tento konkrétní případ komunikace mezi příjemci a producentem je toho důkazem.

Animovaná postava mění původní kánon

Kromě filmové divize Lucasfilmu existuje i televizní, která se zaměřuje na animované seriály ze světa SW. V roce 2008 vyšel pilotní film k novému seriálu s titulem The Clone Wars, který se zaměřoval na události mezi filmovým druhým a třetím dílem. Kromě již existujících postav uvedl seriál po dobu svého vysílání[12] i nové. Mezi ně patří i klonový kapitán Rex.

Tato postava si během let získala tolik pozitivních reakcí, že se ji tvůrci rozhodli zakomponovat i do následujícího seriálu Rebels[13], jehož děj se odehrává až po filmovém třetím díle. Kvůli tomu vymysleli dějovou linku, která vysvětluje Rexovo nezapojení se do převratu i jeho následné přežívání a ukrývání se před nově nastoleným Galaktickým Impériem.[14]

Fanoušci si s uveřejněním nákresů Rexe v seriálu Rebels všimli podobnosti s postavou rebelského vojáka, který se zúčastnil bitvy na Endoru. Ta se sice z chronologické posloupnosti příběhu odehrála až po zmíněných událostech, avšak ztvárněna byla již v roce 1983 ve snímku Návrat Jediů. Postava rebelského vojáka se původně jmenovala Nik Sant.[15]

Letošní Star Wars Celebration v Orlandu tuto dlouho diskutovanou spekulaci mezi fanoušky potvrdily. Dave Filoni, který stojí za tvůrčím týmem obou výše zmiňovaných seriálů, v reakci na tyto spekulace již dříve v rozhovorech zmiňoval, že taková možnost by pro další směřování postavy mohla být. Nyní to oficiálně potvrdil.[16] Postava, která vznikla pro animovaný seriál, si vydobyla tak silnou pozici, že se jí dokonce podařilo přinutit tvůrce pozměnit oficiální kánon. A to vše na popud fanouškovské základny.

Znechucení nad postavou vedoucí k její značné redukci

Originální filmová trilogie z let 1977 – 1983 se stala kultovním „posvátným“ dílem, které zcela redefinovalo pohled na science fiction žánr. Mnoho fanoušků na těchto filmech vyrůstalo a má je tak spojeno se svým dětstvím. Když se George Lucas v závěru druhého tisíciletí rozhodl ságu rozšířit o další trilogii, která by předcházela událostem vyobrazeným v již existujících filmech, setkal se tak s nemalým tlakem. Výsledný první film v prequelové trilogii s názvem Skrytá hrozba je dle kritiků, i většiny fanoušků, považován za nejslabší.[17] Jedna věc, či spíše tvor, je však na celém filmu nejvíce hanobena, a to „komická“ postava Jar Jar Binkse.

Tento Gungan[18] se vyznačuje laxní chůzí, podivně nesrozumitelnou mluvou a náturou pohromy, kterou způsobí v každé scéně, ve které se objeví.[19] Stal se tak nenáviděnou postavou, až to upoutalo pozornost široké veřejnosti.[20] Příčiny, které vedly k tomuto fenoménu se dokonce dostaly do populárně naučných diskuzí.[21] Klinický a forenzní psycholog John Paul Garrison z vědeckého hlediska uvádí, že ačkoliv je oblíbenost či neoblíbenost subjektivní, některé jejich prvky jsou jako základ společné každému jedinci. Postava Jar Jara většinu vlastností, které vzbuzují neoblíbenost kloubí v sobě. Mezi tyto iritující atributy patří rozčilující hlas, který rezonuje neustále mezi nižším a vyšším tónem, hloupý obličej, neroztomilý zjev, bezvýrazné jméno, odpuzující oči, podivný tvar hlavy, nedbalá chůze i kognitivní disonance, kterou vyvolává, tedy rozpor mezi nákloností ke SW a odporem k této postavě, a s tím spojený stres.[22]

Nepříznivé přijetí Epizody I a především Jar Jar Binkse mělo dopad na nastávající oficiální produkty. Další dva navazující snímky v trilogii značně redukovaly Jar Jarův prostor a času na obrazovce mu bylo poskytnuto oproti prvnímu dílu výrazně méně. Zatímco ve Skryté hrozbě se Gungan na obrazovce objevil celkem 17 minut a 45 vteřin,[23] v následujícím pokračování s názvem Klony útočí jen 2 minuty a 15 vteřin.[24] V závěrečné části trilogie, která propojuje celý děj s tou původní, měl již jen 15 vteřin[25] s jedinou pronesenou replikou.

I v tomto případě Lucasfilm naslouchal svým fanouškům a upravil dle jejich reakcí nastávající obsah. Upozadění postavy v dalších snímcích tento jev jen potvrzuje. Z konceptu postavy je přitom patrné, že měl původně sehrát mnohem větší úlohu. Jeho jednání je sice do příběhu zakomponováno, ale postava v nich již nepůsobí takovým ztřeštěným způsobem jako předtím a v závěrečném díle v podstatě jen pronese repliku nutnou k posunutí děje.

Závěr

Snad se podařilo na těchto několika případech demonstrovat patrný vliv fanoušků na tvůrce mediovaných sdělení. V komunikaci, která mezi nimi probíhá, ať už přímo či nepřímo, dochází k neustálému vyjednávání významů. Lucasfilm bere ohledy na své příznivce a ukazuje tak, že se nejedná o jednostranný rozhovor. Reflektuje trendy, které se mezi fanoušky stanou populární a snaží se je, pokud možno, podpořit. Dokáže ustoupit i ze svých stanovisek, která měl dopředu vytyčená.

Avšak na tomto místě je nutné podotknout, že ne každý fanoušek se aktivně zapojuje do této konverzace a využívá všech dostupných možností. Celosvětová setkání i sociální sítě jistě mají podíl na větší propojenosti SW příznivců, ale v tak početné nesourodé skupině každý prožívá své fanouškovství rozdílnou měrou. Mnoho z nich přijímá oficiální prohlášení a nikterak se nezapojuje do iniciativ, které k nim v konečném důsledku vedly.

Nicméně SW fandom je opravdu živoucím tělesem a tvůrci mu do určité míry naslouchají. To vše má tak pravděpodobně i zásluhu na tom, že SW patří mezi neupadající značku, která se stala globálním kulturním fenoménem.

Zdroje

Knihy

FISKE, John. Understanding popular culture. Londýn: Routledge, 1989. ISBN 0-415-07876-8.

JENKINS, Henry. Textual Poachers. Londýn: Routledge, 1992. ISBN 0-203-37449-5.

Internetové zdroje

A ‘Star Wars’ Animated Character Might’ve Appeared in a Live-Action Star Wars Movie?. slashfilm.com [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.slashfilm.com/captain-rex-in-return-of-the-jedi/

Captain Rex Confirmed to Be in Return of the Jedi and Details on How Boba Fett Got His Helmet Dent. geektyrant.com [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://geektyrant.com/news/captain-rex-confirmed-to-be-in-return-of-the-jedi-and-details-on-how-boba-fett-got-his-helmet-dent

Den Star Wars. In: Studio 6 [televizní pořad]. ČT, 2017. ČT1 4. 5. 2017 5:59. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100504/obsah/541549-den-star-wars

Fan FAQ.starwarscelebration.com [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.starwarscelebration.com/Show-Info/Fan-FAQ/

Jar Jar Binks must die!. The Sci-fi movie page [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.scifimoviepage.com/jarjar.html

John Paul Garrison. In: Youtube [online]. 27. 01. 2016 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=0h3wIsHixCA. Kanál uživatele WhatThePsych

Scientific Reasons Fans Still Hate Star Wars‘ Jar Jar Binks. Psychology Today [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-heroes-and-villains/201602/scientific-reasons-fans-still-hate-star-wars-jar-jar-binks

Star Wars: Jar Jar Binks – What Went Wrong?. Den of Geek [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.denofgeek.com/us/movies/star-wars/250992/star-wars-jar-jar-binks-what-went-wrong

Star Wars: Skrytá hrozba (1999). imdb.com [online] ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.imdb.com/title/tt0120915/?ref_=nv_sr_1

Star Wars villain Kylo Ren becomes fastest-rising baby name in the US. Independent [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/star-wars-episode-7-villain-sees-rise-in-baby-name-kylo-ren-adam-driver-the-force-awakens-a7733856.html

The return of Captain Rex at Star Wars Celebration. starwars.com [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.starwars.com/news/return-of-captain-rex-at-star-wars-celebration

Why Is May The 4th Called Star Wars Day?.starwars.com [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.starwars.com/may-the-4th

Filmový a seriálový materiál

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. George Lucas. Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox, 1999. Blu-ray.

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones. George Lucas. Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox, 2002. Blu-ray.

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. George Lucas. Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox, 2005. Blu-ray.

Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi. Richard Marquand. Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox, 1983. Blu-ray.

Star Wars: Rebels. Dave Filoni a kol. Lucasfilm Ltd., ABC Syndication, 2014 – 2017. Blu-ray.

Star Wars: The Clone Wars. Dave Filoni a kol. Lucasfilm Ltd., ABC Syndication, 2008 – 2014. Blu-ray.


[1] Jenkins 1992, s. 28 – 31

[2] Jnekins 1992, s. 29 – 31

[3] Fan FAQ (SW Celebration, 2017)

[4] Star Wars villain Kylo Ren becomes fastest-rising baby name in the US (Independent, 2017)

[5] Why Is May The 4th Called Star Wars Day? (Starwars.com, 2017)

[6] Margaret Thatcherová vyhrává ve volbách 3. května 1979. Reklama v periodiku vyšla následující den.

[7] Why Is May The 4th Called Star Wars Day? (Starwars.com, 2017)

[8] Filmová a televizní produkční společnost založená Georgem Lucasem v roce 1971, která stojí za vznikem SW.

[9] Why Is May The 4th Called Star Wars Day? (Starwars.com, 2017)

[10] Rozšířenost SW dne lze demonstrovat i v českém prostředí. Média v tento den věnují určitý svůj prostor tomuto kulturnímu fenoménu. Letos již tradičně i veřejnoprávní ČT (viz Den Star Wars. In: Studio 6 [televizní pořad]. ČT, 2017. ČT1 4. 5. 2017 5:59. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100504/obsah/541549-den-star-wars)

[11] Fiske 1989, s. 43 – 47

[12] Seriál The Clone Wars byl vysílán v letech 2008 až 2014.

[13] Ve stále se vysílajícím seriálu se Rex představil poprvé ve druhé sérii, v epizodě The Lost Commanders.

[14] The return of Captain Rex at Star Wars Celebration (Starwars. com, 2015)

[15] A ‘Star Wars’ Animated Character Might’ve Appeared in a Live-Action Star Wars Movie? (Slashfilm.com, 2016)

[16] Captain Rex Confirmed to Be in Return of the Jedi and Details on How Boba Fett Got His Helmet Dent (Geektyrant. com, 2017)

[17] Star Wars: Skrytá hrozba (Imdb.com, 2017)

[18] Název obojživelné rasy, původem z planety Naboo, na které se odehrává značná část děje snímku.

[19] Existují i fanouškovské teorie, že Jar Jar Binks je ve skutečnosti Temný Sithský lord, který přehnanou nemotorností jen maskuje svou pravou podstatu. Tomuto nahrává i fakt, že postava navrhne v senátu zvýšení pravomocí Nejvyššímu kancléři, který je v tajnosti Temným lordem.

[20] Srovnej Jar Jar Binks must die!. The Sci-fi movie page [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.scifimoviepage.com/jarjar.html či Star Wars: Jar Jar Binks – What Went Wrong?. Den of Geek [online]. ©2017 [cit. 2017-06-13]. Dostupné z: http://www.denofgeek.com/us/movies/star-wars/250992/star-wars-jar-jar-binks-what-went-wrong

[21] Scientific Reasons Fans Still Hate Star Wars‘ Jar Jar Binks (Psychologytoday. com, 2016)

[22] Science Explains Why You Hate Jar Jar Binks with Dr. Garrison (Youtube, 2016)

[23] Lucas George, 1999

[24] Lucas George, 2002

[25] Lucas George, 2005

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *