1

Taneční zábava, zábava bez tance

Článek pojednává o československé televizní hře Taneční zábava, která měla premiéru v roce 1991.[1] Režie: Jitka Němcová, hrají: Marie Tomsová, Vladimír Marek a Ivo Novák. 

Článek Taneční zábava, zábava bez tance byl sestaven na základě dostupných zdrojů, které jsou citovány níže a jejichž soupis je uveden na konci dokumentu.

 

Marie Tomsová pracovala v Československé televizi jako programová hlasatelka od roku 1977. Za dobu svého působení moderovala nespočet televizních estrád, koncertů, tanečních a písňových festivalů, zábavných pořadů a podobně. Do života diváků vstupovala každý den prostřednictvím uvádění zpráv. „Takže my jsme se, a to se nechlubím, stávali součástí těch rodin,“ uvedla v pořadu 13. komnata hlasatelka a kamarádka Marie Tomsové Milena Vostřáková.[2]

 

Oblíbená hlasatelka získala větší roli v televizní inscenaci Když vy jste taková jiná (1984), kde si zahrála po boku Miloše Kopeckého a Ivy Janžurové. Do paměti diváků se vryla menší rolí ve filmu Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek (1989), kde si ponechala svojí roli televizní hlasatelky, jež navštívila Hoštice. Kontroverzní a do té doby nemyslitelnou roli sehrála v ojedinělé televizní hře režisérky Jitky Němcové Taneční zábava. Obsahem hry odvysílané v roce 1991 bylo fiktivní přepadení hlasatelky v přímém přenosu, které působilo nanejvýš realisticky a zapříčinilo paniku u množství diváků a následnou averzi vůči Marii Tomsové.

 

Premiéře předcházely humorné upoutávky již několik dní předem, které ani náznakem neprozradily, jaký bude skutečný večerní program.  Uživatel farinelli77 vzpomíná v komentářích na internetové stránce Československé filmové databáze, že se mluvilo o zábavě, kvůli které se prý Dagmar Veškrnová dokonce naučila hrát na saxofon.[3] Skutečnou hrou ovšem nebyla estráda ani jiný pořad. Marie Tomsová přivítala diváky jako obvykle, nicméně hned od začátku na ní byla vidět jistá roztěkanost. Za kamerou byly slyšet zvuky a moderátorka často těkala očima za objektiv. Během pár vteřin se za jejími zády objevil do té doby neznámý herec Vladimír Marek, který ji držel zbraň u hlavy.

 

„Konečně je večer, a tak si všichni zasloužíme trochu klidu, pohody a hlavně zábavy. A tak pro vás, vážení diváci, připravila tvůrčí skupina Hýk televizní inscenaci, podle rozhlasové hry Jany Dankové, Taneční zábava. Do hlavních rolí režisérka Jitka Němcová obsadila populární herce, zpěváky…“

„Zůstaň. Votoč na mě kameru. Ji zabiju. To nemůžu brát. Na mě, já ji zastřelím hergot.“[4]

 

Inscenace působila reálně a pouze zkušený a informovaný divák mohl odhalit, že jde o klam. „My jsme si všichni mysleli, že divák během průvodních titulků pozná, že jde o televizní
inscenaci. Jenomže divák není televizní pracovník, nevyzná se ve finesách střihu a postavení kamer, takže to divákům nedošlo,“ uvedla sama Marie Tomsová v pořadu 13. komnata.[5] Zpráva o tom, že se jednalo o regulérní součást inscenace se na obrazovce objevila až později.[6]

 

Reakce diváků na šok, kterému byli během vysílání vystaveni, na sebe nenechala čekat. U obrazovek propukala panika, nikdo nevěděl, co se děje. „Dodnes si pamatuju, jak maminka běhala vyděšeně po domě, dokonce možná obvolávala známé, že to Marie Tomsová bude mít asi brzy za sebou.“[7] Experimentální počin Jitky Němcové dokázal působení mediálních obsahů na televizní publikum, jehož část v následujících dnech po odvysílání nesla vlastní mystifikaci nelibě. „A my jsme si mysleli, že se hněv snese na Vladimíra Marka, který tak přesvědčivě hrál toho vetřelce, co mě ohrožuje s pistolí,“[8] přiznává moderátorka. Avšak zlost diváků se nasměroval vůči ní. „Diváci se o mě báli a měli mi za zlé, že jsem je podvedla, že já, jejich Maruška, jsem si z nich udělala blázny. Ale to nebylo mým úmyslem samozřejmě, já jsem se jenom snažila to co nejlépe zahrát. A to se bohužel ‚povedlo‘ natolik, že mi to diváci opravdu nemohli odpustit.“[9] To dokázalo i množství dopisů, které Marie Tomsová po odvysílání Taneční zábavy dostávala. Dotčení psali, jak vzpomíná: „ať se mi to stane doopravdy a že jsem je zradila, že mě do té doby měli rádi a teď, že je se mnou konec. To bylo smutné, to mě mrzelo.“[10]

 

Experiment v podobě televizní hry Jitky Němcové lze svojí provokativností vzdáleně připodobnit k významným počinům na poli mystifikace posluchačů, kterými byla rozhlasová hra H. G. Wellse Válka světu odvysílaná v roce 1938 nebo méně známá československá rozhlasová hra Požár opery Jana Grmali z roku 1930. Je škoda, že oba československé mediální obsahy nebyly podrobeny jakémukoliv výzkumu působení svých účinků na příjemce, jako tomu bylo v případě Války světů.

 

Taneční zábava je odvážný akt, který bohužel vchází do zapomnění. Absence informací a samotný fakt, že i v současné době není záznam z inscenace zveřejněn v přístupných archivech České televize, zůstává otázkou. Z komentářů pamětníků inklinovaného vysílání navíc vyplývá, že nešlo o jediný mystifikující pořad toho večera.[11] Po Taneční zábavě byl údajně vysílán krátkometrážní studentský film Vynález krásy, který ve formě fiktivního dokumentu odhaloval smyšlená fakta o vzniku a původu amatérského vynálezu, který zásadně ovlivnil historii pop-music.[12] Celé vysílání by si tak i s odstupem času zasloužilo podrobnou obsahovou analýzu a dodatečné rozhovory s diváky, kteří si na něho vzpomínají. Při dostatku materiálů a použití vhodných metod by výzkum mohl odhalit mnohé v oblasti působení mediálních obsahů na tehdejší československé publikum.

 

Autorka: Veronika Kašparová

 

ZDROJE

 

Taneční zábava. In ČSFD.cz/komentáře. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/279772-tanecni-zabava/komentare/ [cit. 10-12-2018].

 

Taneční zábava. In ČSFD.cz/diskuse. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/279772-tanecni-zabava/komentare/ [cit. 10-12-2018].

 

Taneční zábava. In FDb.cz. Dostupné online, https://www.fdb.cz/film/tanecni-zabava/44639 [cit. 10-12-2018].

 

Vynález krásy. In ČSFD.cz. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/272582-vynalez-krasy/komentare/ [cit. 10-12-2018].

 

  1. komnata. TV pořad, premiéra 11.6.2010 ve 21:40 na ČT1. Dostupné online, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/210562210800017-13-komnata-marie-tomsove/titulky [cit. 10-12-2018].

[1] Informace o roce, ve kterém hra vznikla a byla odvysílána, se různí, jednoznačně datum premiéry nepotvrdil žádný oficiální zdroj. Část záznamu, který se objevil v pořadu 13. komnata s premiérovým dílem 11.6.2010, odhaluje titulek s rokem 1991, viz https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/210562210800017-13-komnata-marie-tomsove/titulky [cit. 10-12-2018]. Neoficiální zdroj uvádí čtvrtek 19.3.1991 ve 20:30, viz uživatel malakala na platformě FDb.cz. Dostupné online, https://www.fdb.cz/film/tanecni-zabava/44639 [cit. 10-12-2018].

[2] VOSTŘÁKOVÁ, M. In 13. komnata. TV pořad, premiéra 11.6.2010 ve 21:40 na ČT1. Dostupné online, (cit. dále).

[3] Uvedl v komentáři na platformě ČSFD.cz uživatel farinelli77. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/279772-tanecni-zabava/komentare/ [cit. 10-12-2018].

[4] Úryvek z inscenace Taneční zábava, která byla odvysílána v československé televizi roce 1991. Část záznamu dostupná dnes v rámci pořadu 13. komnata s premiérovým dílem 11.6.2010 ve 21:40 na ČT1. Dostupné online, (cit. dále).

[5] TOMSOVÁ, M. In 13. komnata. TV pořad, premiéra 11.6.2010 ve 21:40 na ČT1. Dostupné online, (cit. dále).

[6] Viz uživatel malakala na platformě FDb.cz. Dostupné online, https://www.fdb.cz/film/tanecni-zabava/44639 [cit. 10-12-2018].

[7] Viz uživatel eba v komentáři na platformě ČSFD.cz. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/279772-tanecni-zabava/komentare/ [cit. 10-12-2018].

[8] TOMSOVÁ, M. In 13. komnata. TV pořad, premiéra 11.6.2010 ve 21:40 na ČT1. Dostupné online, (cit. dále).

[9] TOMSOVÁ, M. In 13. komnata. Tamtéž.

[10] TOMSOVÁ, M. In 13. komnata. Tamtéž.

[11] Viz uživatel Vladajsoucna v diskusi na platformě ČSFD.cz. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/279772-tanecni-zabava/diskuze/ [cit. 10-12-2018].

[12] Viz Vynález krásy. In ČSFD.cz. Dostupné online, https://www.csfd.cz/film/272582-vynalez-krasy/komentare/ [cit. 10-12-2018].

MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.

One Comment

  1. Podle dobového tv programu je datum uvedení 19.3.1992, nikoli 1991. Jen pro upřesnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *