hallyu wave

Autorka: Tereza Petriková

Obecná charakteristika

Termín Hallyu wave[1] se všeobecně vztahuje ke zvyšující se popularitě korejské[2] kultury v Asii a dalších částech světa. Její popularita vzrůstá od 90. let 20. století[3]. Hallyu (někdy psáno jako Hanryu nebo Hanliu, korejsky 한류) se překládá jako korejská vlna a používá se v souvislosti s širokým spektrem jevů – K-pop, K-drama (bude později vysvětleno v textu), TV filmy, korejští idolové a podobně[4]. Původně se pojem vztahoval jen k zábavnímu průmyslu – hudba a seriály, ale postupem času se začal používat i v souvislosti s korejským jídlem, módou, korejským ideálem krásy, a zejména s korejskou kosmetikou. V podstatě označuje všechno korejské[5].

Původ hallyu wave

Původ termínu není úplně jasný. Existují alespoň tři verze toho, jak Hallyu wave vznikla. První verze se týká korejského CD, které vyšlo v roce 1999 pod názvem Hallyu. Se zvyšující se popularitou korejské hudby v Číně reportéři začali o korejské hudbě mluvit jako o Hallyu hitech a odtud se termín šířil dále.

Druhá verze pochází z Tchaj-wanu, kde se začala zvyšovat obliba korejských seriálů a dramat. Začal se zde používat termín HailHallyu, což označuje něco nečekaného.

Poslední verze se váže opět k Číně. V roce 1991 se v novinách začalo psát o čínských teenagerech, kteří začínali být fascinováni (skoro až posedlí) K-popem a K-dramaty, pod pojmem Hallyu[6].

Současnost

Nejdříve se Hallyu wave projevovala v asijských regionech – Japonsko a Čína (zejména po roce 2003, kdy bylo uvedeno populární drama Winter Sonata/겨울연가[7]). Posléze se dostala do celého světa – do České republiku nevyjímaje.

Jak bylo naznačeno, v současnosti se korejská vlna vztahuje i k jídlu, literatuře, jazyku a tak dále. Šíří se především prostřednictvím sociálních sítí a internetu. Stále přibývá více fanoušků korejské vlny. Nyní po celém světě najdeme K-pop nebo K-drama kluby, kde se fanoušci setkávají. V České republice je to například Kimči klub (pod záštitou Univerzity Palackého a Katedry asijských studií), kde se promítají K-dramata a korejské filmy. Také se ale jedná o amatérské taneční skupiny, které tančí na K-pop hity. Na konci roku 2017 bylo zhruba 73,12 milionů lidí zapojeno do Hallyu fanouškovských klubů (Asie, Oceánie, Amerika, Evropa a Střední Východ)[8].

Obecně můžeme říct, že korejská vlna stojí na dvou hlavních pilířích – K-dramatu a K-popu.

K-pop

K-pop je hudební žánr, který zahrnuje mnoho stylů – od dance-popu, přes popové balady, techno, rock, hip-hop až po R&B. K-pop (stejně jako Hallyu wave) začal být populární nejdříve v Asii (Japonsko) a odtud se šířil dál do světa nikoliv jako hudební žánr, ale spíše jako (sub)kultura. Fanoušci se začali učit korejský jazyk, začali se oblékat podle korejských trendů či užívat korejskou kosmetiku.

Jedním ze světově známých příkladů je rapper a tanečník PSY a jeho píseň Gangnam style, která byla vydána v roce 2012 a okamžitě se stala hitem světových hitparád. Mezi původní a nejznámější K-popové kapely a idoly patří především Big Bang, Girls’ Generation, 2PM, EXO, Wanna One a BTS[9].

K-pop je typický excelentními pěveckými a tanečními výkony, propracovanou choreografií a výbornou prezentací na pódiu. S tím souvisí také turismus. Mnoho turistů přijíždí do Koreje jen proto, aby mohli vidět své oblíbené interprety nebo zažít korejskou vlnu „naživo“[10].

K-drama

Korejská dramata jsou seriály v korejštině produkované Koreou. V K-dramatech je Korea většinou vykreslená jako fantasy svět, kde se setkává moderní život s tradičními hodnotami. Typické je vyobrazování konfuciánských hodnot, úcty ke starším lidem a prokazování respektu[11]. Hlavním tématem K-dramat bývá většinou láska. Ta je zde vyobrazována nikoliv explicitně, ale především romanticky a asexuálně (nenajdeme zde erotické scény, láska je zobrazována jako čistý, naivní cit)[12].

K-dramata (stejně jako K-pop) začala být oblíbena nejdříve v jihovýchodní Asii (Čína, Japonsko), odkud se šířila dále. Mezi populární dramata se řadí především Winter Sonata/겨울연가, My love from the star/별에서 온 그대, Lovers in Prague/프라하의 연인, které se natáčelo v Praze nebo Goblin: The Lonely and Great God/쓸쓸하고 찬란하신 – 도깨비)[13].

Kritika

Na druhou stranu K-dramata bývají často kritizována z hlediska přílišného product placementu – zejména drama Goblin: The Lonely and Great God/쓸쓸하고신 찬란하 – 도깨비. Dochází zde k zobrazování různých produktů – od kosmetiky, nápojů až po technologie. Například v K-dramatu Descendants of the Sun/태양의 후예 se objevila rtěnka v odstínu Song Hye-kyo (pojmenována podle herečky, která hrála hlavní roli v již zmíněném K-dramatu). Zájem o tuto rtěnku je tak velký, že bývá neustále vyprodána[14].

Tohoto faktu využívají především marketingové společnosti. Korejská společnost Aesthetic Hydration Cosmetics natočila vlastní K-drama primárně za účelem product placementu. Jednalo se o drama My Lawyer, Mr. Jo/동네변호사 조들호, kde společnost promovala své vlastní kosmetické výrobky[15].

Závěr

Korejská vlna cílí na celý svět – Českou republiku nevyjímaje. V současnosti dochází k masivnímu rozvoji česko-korejských vztahů (Korean Air, otevření Sejongova institutu v Olomouci) a je dobré se alespoň mírně orientovat v korejské kultuře, kterou s sebou Hallyu wave přináší. Navíc z hlediska kulturálních a mediálních studií a marketingu se jedná o zajímavý fenomén, který by neměl být opomenut, protože má celosvětový dopad.

SEZNAM LITERATURY A ONLINE ZDROJŮ:

  1. Hallyu (Korean Wave). net[online]. Republic of Korea [cit. 2018-11-28]. Dostupné z: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu
  2. JEONGMEE, Kim,. Why Does Hallyu Matter? The Significance of the Korean Wave in South Korea. Critical Studies in Television[online]. 2007, 2(2), 47-105 [cit. 2018-11-28]. ISSN 17496020. Dostupné z: databáze EBSCOhost
  3. HUH, Chan-Guk a Jie WU. Do Hallyu (Korean Wave) Exports Promote Korea’s Consumer Goods Exports?. Emerging Markets Finance[online]. 2017, 53(6), 1388-1404 [cit. 2018-11-28]. DOI: 10.1080/1540496X.2017.1313161. ISSN 1540496X. Dostupné z: databáze EBSCOhost
  4. JUNG, Eun-young. Transnational Korea: A Critical Assessment of the Korean Wave in Asia and the United States. Southeast Review of Asian Studies[online]. 2009, 31, 69-80 [cit. 2018-12-12]. ISSN 1083074X. Dostupné z: databáze EBSCOhost
  5. ASIA’S NEXT BOOM MARKETS. Global Cosmetic Industry[online]. 2017, 185(10), 38-38 [cit. 2018-12-12]. ISSN 15239470. Dostupné z: databáze EBSCOhost

[1] Vzhledem k tomu, že Hallyu wave není typicky používaným termínem v ČR, pro účely tohoto textu ho budu (pro zachování jednotnosti) vždy skloňovat v ženském rodě.

[2] Koreou je pro účely tohoto textu míněna Korejská republika (Jižní Korea).

[3] Hallyu (Korean Wave). Dostupné z: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu

[4] HUH, Chan-Guk a Jie WU. Do Hallyu (Korean Wave) Exports Promote Korea’s Consumer Goods Exports?.

[5] JEONGMEE, Kim, Why Does Hallyu Matter? The Significance of the Korean Wave in South Korea.

[6] Tamtéž.

[7] Hallyu (Korean Wave). Dostupné z: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.

[8] Hallyu (Korean Wave). Dostupné z: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.

[9] Tamtéž.

[10] Tamtéž.

[11] JUNG, Eun-young. Transnational Korea: A Critical Assessment of the Korean Wave in Asia and the United States.

[12] Hallyu (Korean Wave). Dostupné z: http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu.

13 Tamtéž.

[14] ASIA’S NEXT BOOM MARKETS. Dostupné z: databáze EBSCOhost.

[15] Tamtéž.

« Back to Glossary Index
MedKult

MedKult

Stránka MedKult navazuje jmenovitě i obsahem na vrstevnaté štěpení kultury v různých prizmatech jejího zkoumání. Volně se proto zařazuje k termínům jako highcult, masscult, midcult, popcult a dalším, které slouží k pojmenování právě těchto kulturních vrstev. MedKult je platformou interdisciplinárního zkoumání napříč zejména dvěma obory, těmi jsou kulturální studia a mediální studia.